اهل بیت شیعه
گزیده ای از اخلاق و رفتار امام حسین علیه السلام.
    اشاره: با نگاهى اجمالى به ۵۶ سال زندگى سراسر خداخواهى و خداجویى حسین (علیه السلام), درمی یابیم که هماره وقت او به پاکدامنى و بندگى و نشر رسالت احمدى و مفاهیم عمیقى والاتراز درک و دید ما گذشته است .اکنون مرورى کوتاه به زوایاى زندگانى آن عزیز, که پیش روى ما است : جنابش به نماز و ن…