انگیزه قیام
قیام توابین(۲)
 سالهاى آمادگى براى قیام انگیزه ‏ قیام عصر عاشورا با شهادت امام حسین(ع)و ۷۲ نفر از بهترین ‏انسانهاى تاریخ بشریت، به غروب انجامید. کوفیان سست اراده وپیمان شکن نه تنها امام حسین(ع)را به کوفه دعوت کرده بودند،سفیرش را تنها گذاشتند و او را یارى نکردند، بلکه به کربلاآمدند و در کشتن آن حضرت شرکت کردند. کوف…