امیرعلی مازندرانی
روان شناسی زیستی
عنوان  روان شناسی زیستی مولف  جیمز کالات مترجم  دکتر احمد علی‌پور، امیرعلی مازندرانی، دکتر مجتبی دلیر، دکتر مژگان آگاه‌هریس ناشر  ارجمند سال نشر  1395 نوبت نشر   اول محل نشر  تهران حدود 20 سال از آخرین ترجمۀ کامل روان‌شناسی زیستی جیمز کالات به زبان فارسی می‌گذرد، کتابی …