امور فطرى
عفاف در قرآن با نگاهى به روایات
چکیده از فضایل اخلاقى مورد تأکید در اسلام «عفاف» است که در اصطلاح به نیروى درونى تعدیل کننده شهوات و غرایز انسان اطلاق می‌شود. توجه بسیار آیات و روایات نشان از اهمیت بی‌حد و حصر این مسأله در اسلام دارد؛ چرا که بدون آن انسان در مسیر اعتدال قرار نگرفته و به سعادت حقیقى خود نائل نخواهد شد. گویش صحیح ع…