الگوی زن مسلمان
الگوى زن مسلمان ، الگوى زن غربى
امام خمینى احیاگر اسلام ناب محمدى صلـى الله علیه و آله و سلـم، در عصـر حاضـر، همه اقشار جـامعه را حیات بخشیـد. در ایـن میان تحـولـى که در قشر زنان به بـرکت انقلاب اسلامـى و روشنگریهاى آن بزرگوار به وجـود آمد، بسى ارزشمند و در خـور تإمل است. ایشان به لحاظ مظلومیتى که بر زنان در طـول تاریخ، هـم در عصر جاهلی…