الگوگيرى
الگوگیرى، مهم ‏ترین روش در تربیت
بیت الغزل این نوشتار را با عباراتى از رهبر معظم انقلاب شروع مى نمایم که در شأن مقام والاى صدیقه طاهره و الگوگیرى از ایشان فرمود: «اگر جامعه اسلامى بتواند زنان را با الگوى اسلامى تربیت کند، یعنى الگویى زهرایى، الگویى زینبى، زنان بزرگ، زنان باعظمت، زنانى که مى توانند دنیایى و تاریخى را تحت تأثیر خود قرار ده…