الگوپردازى
بررسى روشهاى تربيتى از نگاه قرآن
محمدعلى ميرخانى تعليم و تربيت و متخلق كردن انسانها به اخلاق اسلامى و انسانى هدف بزرگ پيامبر اسلام(ص) بوده است تا جايى كه آن حضرت مى فرمايد: من معلم برانگيخته شده ام. قرآن كريم روشهاى تربيتى خاصى را براى تعليم و تربيت مسلمانان ارائه كرده است كه نويسنده مقاله كوشيده است با نگاهى اجمالى و گذرا آنها را مورد…