الگوى مقاومت
ارزش هدایت و استقامت
در ششمین فراز از دعاى امام عصر(عج) چنین مى خوانیم: «و اکرمنا بالهدى والاستقامه؛ خدایا به وسیله هدایت شدن و استقامت در راه هدایت، ما را گرامى بدار.» در این فراز از مسأله مهم و کلیدى یعنى کرامت هدایت و استقامت که منشأ و سرچشمه فضایل و کمالات عظیم و اساس ترقى و تعالى است سخن به میان آمده که بدون آن هرگ…
عطیه عوفى الگوى مقاومت
 در لابلاى اوراق زرین تاریخ اسلام چهره‏ هاى درخشانى در سکوت‏ مرگبار ستم فرمانروایان غاصب مکتوم مانده است. این نوشتار به معرفى یکى از چهره ‏هاى ناشناخته تاریخ پرداخته‏ است. آن که نامش را امیر مؤمنان علیه السلام برگزید ؛ همراه جابر بن‏ عبد الله انصارى از اولین زائران حرم امام حسین علیه السلام بود ؛ خطبه‏ فدک…