الگوهای مصرف
دیدگاه قرآن درباره صرفه جویى و مصرف
باقر علیخانى صرفه جویی به مفهوم مصرف چیزى به شکل درست و مناسب آن است. این مساله برای ایجاد تعادل میان درآمد و هزینه بسیار مهم و اساسی است و در حوزه اقتصاد خانواده نیز مى تواند تاثیرگذار و سرنوشت ساز باشد. با این همه صرفه جویى علاوه بر اینکه در حوزه اقتصاد شخصى معنا و مفهوم مى یابد در حوزه اقتصاد عمومى…
آداب و سبک زندگی اسلامی(3)
*آداب و فقه مباحث فقهی ـ آدابی عهده‌دار تنظیم ظاهر زندگی و لایه بیرونی زندگی فرد است، صورت‌بندی لایه ظاهر زندگی بر اساس مبانی و اصول معنوی اسلام سبک زندگی اسلامی را پدید می‌آورد، الگوی زندگی دینی چهره عینی، تفصیلی و جامع دستورات دینی است که این چهره معمولاً رغبت بیشتری بر می‌انگیزد و با پذیرش بیشت…