اقوال فقهی
بازنگری درآیات جهاد
مقدمه آیات مربوط به جهاد در قرآن کریم و روایات واقوال فقهی دراین باب همیشه دستاویز کسانی بوده که اسلام را «دین جنگ وخشونت» و«آیین زور و شمشیر» بدانند ودراین روزگار، چنین نگاه وتفسیری، حربه گروههای افراطی وتکفیری گشته تا به قتل وغارت انسانهای بی‌گناه وکشتار غیر مسلمانان دست زنند. و روز به روزکفه خشونت را، ب…