اقربای پیامبر
اهل بیت(ع) برترین الگوهای زندگی انسانهاست
اشاره: انسان طبعاً در جستجوی الگوهای کامل و جامع است و همواره می‌خواهد یک فرد ایده‌آلی را سرمشق زندگی خود قرار داده از عمل و رفتار او پیروی کند.«لَقَدْ کَانَ  لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَهٌ حَسَنَهٌ» (احزاب/۲۱)؛ شما را به حق در (خصلت‌ها و روش) پیامبر(ص) اسوه و سرمشق نیکو و پسندیده‌ای است. در مذ…