اعدام پدر

نوشته‌ها

شادی فرزند از اعدام پدر!

یکی از مسایل پندآموز تاریخ که بسیار دردناک و در عین حال عبرت انگیز بود، ماجرای کف زدن فرزند آیت الله حاج شیخ فضل الله نوری(ره) هنگام اعدام پدر بود. این مجتهد عادل و انقلابی، علیه مشروطه غیرمشروعه آن زمان، قد علم کرد. با این که اول، مشروطه‌خواه بود، اما چون مـشـروطـه از مسیر اصلی خود منحرف شد و از مسیر اسلام خارج گردید با آن مخالفت کرد. عاقبت نیز او را گرفتند و زندانی کردند.

شیخ، پـسری داشت که بیش از بقیه، اصرار داشت که پدرش را اعدام کنند! یکی از بزرگان گفته بـود: مـن بـه زندان رفتم و علت را از شیخ فضل اللّه نوری سؤال کردم. ایشان فرمود: خود من هم انتظارش را داشتم که پسرم چنین از کار درآید!

چـون شـیخ شهید، اثر تعجب را در چهره آن مرد دید، اضافه کرد: این بچه در نجف متولد شد. در آن هـنگام، مادرش بیمار بود؛ لذا شیر نداشت. مجبور شدیم یک دایه شیرده برای او بگیریم. پس از مـدتی که آن زن به پسرم شیر می‌داد، ناگهان متوجه شدیم که وی زن آلوده‌ای است. علاوه بر آن از دشمنان امیرالمومنین(علیه السلام) نیز بود…

کـار ایـن پـسـر به جایی رسید که در هنگام اعدام پدرش کف زد. آن پسر فاسد، پسری دیگر تحویل جامعه داد به نام کیانوری که رئیس حزب توده شد.

نکته: مادرانی که به هر دلیلی نمی‌توانند بچه خود را شیر دهند، مواظب باشند، پستان مادری را در دهان کودک خود بگذارند که خداترس باشد و اهل گناه نباشد. چون وقـتی خون و پوست و گوشت و استخوان کودک، پرورش یافته مادر است، به تبع آن، روحیات فرزند نیز جدای از روحیات او نخواهد بود و این امر، اثر مهم رعایت حلال و حرام الهی را به ویژه در خوراک به همگان گوشزد می‌کند، تاجایی که وقتی در روز عاشورا امام حسین(علیه السلام) مردم را نصیحت می‌دادند و آنان نمی‌پذیرفتند، آن حضرت فرمود: شکم شما از حرام پر شده است لذا سخن حق در دل شما اثر نمی‌کند.

(منبع: حسین مظاهری؛ تربیت فرزند در اسلام؛ ص ۸۹)