اطاعت از والدین
احسان به والدین، مطلق، امّا اطاعت از والدین، مشروط
در جاهای مختلفی از آیات قرآن مشاهده می شود که به بحث پیرامون احسان به پدر و مادر اشاره شده و گاه این مسأله را از باب اهمیت در کنار پرستش خداوند یادآوری می کند . باید به این نکته توجه داشته باشیم که هر انسانی وظیفه دارد به والدین خود احسان داشته باشد اما این احسان و برخورد نیکو با آنان ، نباید بر روابط و …
عاق والدين
عاق والدين يكي از گناهان كبيره‌ است و فهم اينكه چرا عاق والدين از جمله گناهان كبيره است؛ مسبوق به فهم عظمت احترام، نيكي و اطاعت از پدر و مادر است؛ پس اگر كسي نيكي به پدر و مادر را بفهمد آنگاه بزرگي گناه عاق والدين را خواهد فهميد. سلب توفيق عبادت از آثار عاق والدين است روايتي از امام رضا (علیه السلا…
حق والدين بر فرزندان در سيره نبوي
یکی از بحث‌های مهم و ارزشمندی که همواره در جوامع انسانی مطرح بوده و هست، بحث حقوق است که با زندگی انسان‌ها ارتباط مستقیم دارد و از طبیعت اجتماعی بودن انسان سرچشمه گرفته است. موضوع حقوق در مکتب انبیای الهی، به‌ویژه در مکتب نورانی اسلام مورد توجه خاص قرار گرفته و با عبارت‌ها و تعبیر‌های مختلفی از آن سخن به…
مقام پدر و مادر (3)
دعا و نیایش برای والدین وَ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما کما رَبَّیانی صَغیراً.(33) خداوند در این آیه که درباره پدر و مادر است، می فرماید که تنها به رحمت و مهربانی خود اکتفا نکن؛ بلکه برای آنان، رحمت واسعه الهی را بخواه و بگو: پروردگارا! همان گونه که آنها مرا در کودکی تربیت کردند، به آنان رحم و عطوفت خویش را فر…