اصول فقه
امام صادق(ع) و مسأله تقیّه
مهدى سلطانى ربّانى مقدّمه یکى از روش‏هاى عقلایى رایج در میان ملل و نحل، «تقیّه» است. این شیوه که به معنى خوددارى از افتادن به دام خطر و مهلکه مى‏باشد، در اسلام نیز با عمل عمّار بن یاسر و تأیید پیامبراسلام صلی‏ الله ‏علیه‏ و‏آله‏ و سلم ، سپرى براى حفظ جان مسلمانان در مواقع خطر شناخته شد و به گفته ائم…
کتب اصول فقه شیعه
۱. مختصر التذکرة بأصول الفقه ............... ابو عبدالله محمد بن محمد بن نعمان عکبری بغدادی معروف به شیخ مفید. ۲ . عدة الاصول ............... ابوجعفر محمد بن حسن بن علی طوسی. ۳ . معارج الاصول ............... شیخ نجم الدین ابو القاسم جعفر بن حسن بن یحیی بن سعید هذلی، معروف به محقق حلی. ۴ . مبادی ا…