اصبع بن نباته
اصبغ بن نباته از محدثین شیعه
اصبغ بن نباته ازیاران صدیق امام علی (ع) . اصبغ بن نباته ، مکنی به ابوالقاسم و از قبیلۀ بنی حنظله . علاوه بر محضر امام علی (ع) ، حسنین (ع) را هم درک کرد . ابن حجراورا درشمارصحابۀ نبی اکرم (ص) نیزآورده است (ابن حجرعسقلانی ، ج 1، ص 108) . اگرچه دربارۀ زندگی اواطلاعات فراوانی وجود ندارد ، به سبب حضوراو در برخی…