اشرف مخلوقات
کرامت انسان
هدفمندی خلقت و جهت دار بودن زندگی انسان و برخورداری او از کرامتی خاص، که سراسر ابعاد وجودش را در بر می گیرد و در مجموعه نظام آفرینش با برخورداری از این کرامت، او را نسبت به سایر شئون جمادی، نباتی و حیوانی زندگی متمایز می سازد، و رسالتی عظیم مابین «انّا للّه » تا «انّا الیه راجعون» بر عهده وی قرار می ده…
چرا امام باید برترین انسان ها باشد؟
افضلیت امام دایره ى گسترده اى دارد که هم شامل کمالات دنیوى و فضایل ظاهرى، همانند علم ،تدبیر، ذکاوت و شجاعت و... و هم در بردارنده ى سعادت و تعالى معنوى است امام رضا - عصمت -حجت خدا چرا امام باید برترین انسان ها باشد؟ چکیده : در هر عصرى از اعصار، مردان الهى نغمات الهى را در گوش ها طنین انداز مى کن…