نوشته‌ها

یان ریشار

وى متولد۱۹۴۸ میلادى است. آقاى ریشار رییس انستیتوى مطالعات ایرانى فرانسه است و در زمینه تاریخ معاصر کشور و تشیع در ایران تحقیق می‌کند. زمینه تحقیقات ایشان عبارتند از: سنت و تجدد در ایران و تاریخ افکار در ایران از انقلاب مشروطه به بعد، ایران و کشف اروپا. ریشار از مدتها قبل، مشغول تحقیق درباره تاریخ ع…