استقامت
صبر و استقامت در دين
حسين آقاخانى اهميت استقامت و پايدارى هر چند كه عارفان منزل استقامت را يكى از مراحل سير و سلوك برشمرده‌اند و به نظر ايشان مرحله استقامت برزخى ميان پرتگاه هراسناك عالم تكثر و تفرق و سدره المنتهى جمع مي‌باشد و يا روحى دانسته‌اند كه احوال سالكان بدان زنده و باقى است. (فتوحات مكيه ابن عربي ج 2 ص 217 و منا…
ويژگى ‏هاى تبليغى پيامبر اسلام(ص) در قرآن
قرآن ماندگارترين اثر آسمانى و جاودانه ‏ترين كتابى است كه خداوند به منظور هدايت بشر بر قلب شريفترين بنده‏ اش محمد بن عبداللّه (صلی الله علیه وآله) نازل فرمود. جاودانگى اين كتاب بزرگ آسمانى، اقتضاى اين را دارد كه دربردارنده عميق‏ ترين و سودمندترين و جذاب‏ترين نسخه‏ هاى هدايت باشد. قرآن ناطق امام على بن…