اسامی ائمه
نيامدن اسامي امامان در قرآن
اگر امامان شيعه، تعيين و منصوب شده از جانب خداوند متعال هستند و امامت منصبي است الهي، چرا اسامي ائمه شيعه در قرآن نيامده است، آيا قرآن بيانگر تمامي احكام و اصول و فروع دين نيست؟ جواب اجمالي: اولاً: اين‌كه خيلي از مسائل جزئي ديگر، همچون، ركعات نماز، نماز ميّت، جزئيات زكوة و... در قرآن ذكر نشده‌اند. …