ازدواج و تحصیل
كنكور (مبارزه پسران و دختران)
 اعظم دانشجو زمانى بود كه در كشورمان دخترها براى تحصيل ممنوعيت‌هاى فراوانى از سمت جامعه داشتند. به نحوى كه برخلاف تاكيدات زياد از جانب پيامبر (ص) و اسلام كه همه را بدون هيچ تبعيضى از زن و مرد، كوچك و بزرگ، پير و جوان به تحصيل علم تشويق مى كرد، از تحصيل محروم بودند. نمي‌دانم چه كسى گفته بود كه اگر دخترى…