نوشته‌ها

اعترافات اندیشمندان غربى درباره قرآن

اشاره: در اینکه قرآن کریم کتاب آسمانی و وحیانی است خود قرآن بر آن دلالت روشن دارد. قرآن کرین معجزه نبوت پیامبر اسلام است که همگان را به تحدی دعوت نموده و هیچ کسی نتوانسته حتی یک آیه مثل قرآن بیاورد. به هر حال در این نوشته اعترافات برخی از دانشمندان غربی درباره قرآن منعکس شده است.     ۱. …