ارزشهای انسانی
ارزش هاى انسانى
اشاره: انسان به خاطر  مرکب بودن از جسم و روح دارای دو وجود است. وجود جسمی و طبیعی انسان همان ظاهر اوست که با چشم دیده می شود امام وجود معنوی و روحی او با چشم قابل دیدن نیست. در این نوشته بیان شده که ارزش واقعی انسان با انسانیت و کمالات معنوی او ارزیابی می گردد. ممکن است ظاهر آراسته و زیبایی داشته باشد ام…
جهاد از دیدگاه اسلام و تضادهای آن با تروریسم
 با بررسی ایدئولوژی گروه های تروریستی و تندرویی مانند وهابیون والقاعده می بینیم که اینان، به دنبال توجیه اقدامات خود با توسل به مفهوم جهاد هستند. پس ضروری است که مفهوم و معنای واقعی جهاد از دیدگاه اسلام را مشخص سازیم و سپس ببینیم که آیا فریضه جهاد، می‌ تواند مجوزی برای توسل به ترور باشد یا نه ؟ تلاش د…
آداب و سبک زندگی اسلامی(۲)
چرایی رعایت آداب در شکل ظاهری پوشش آداب اسلامی، نماد ظاهری اسلام است. هر نمادی علاوه بر این که معنای خود را می‌‏نمایاند، درجه حضور و حیات آن معنی را در جامعه بیان می‏‌کند، التزام مسلمانان به احکام و آداب شرعی، اعلام حضور و حیات اسلام در جامعه و نیز توسعه‌دهنده فکر و ایده و فرهنگ اسلامی خصوصاً برای نسل‌‏های آیند…