ارتباط صمیمی
احکام ارتباط دختر و پسر در اسلام
یک: آیا دوستی با جنس مخالف به هدف امر به معروف و نهی از منکر جایز است؟ در دین اسلام بر دوستی افراد با یکدیگر تأکید شده است و دوستی را وسیله ای برای تهذیب نفس و اصلاح اخلاق، و تفریحی سالم و کمک به یکدیگر قرار داده است، اما در مواردی که دوستی و رابطه موجب مفاسد اجتماعی و فردی، و وسیله ای برای شهوت رانی و ن…
ده پیشنهاد برای برقراری یک ارتباط صحیح
 در رابطه هم مثل سایر جنبه ها زندگی، روحیه و منش رفتاری شما به همان اندازه اعمال تان اهمیت دارد. اگر ارزش هایی را که در زیر به آنها اشاره می کنیم سرمشق زندگی خود قرار دهید، خواهید دید که کم کم با صداقت، راستی، عشق و اشتیاق بیشتر زندگی می کنید و این روح زندگی به رابطه تان خواهد دمید. ۱ ـ مالک رابطه تان باش…