ادعيه
ثواب الأعمال و عقاب الأعمال( ترجمه مجاهدى)
ثواب الأعمال و عقاب الأعمال( ترجمه مجاهدى) يا پاداش نيكيها و كيفر گناهان ثواب الاعمال و عقاب الاعمال شيخ صدوق( ره) به اهتمام محمد على مجاهدى با نام پاداش نيكى ها و كيفر گناهان به فارسى ترجمه شده است. اين كتاب يكى از كتب ارزشمند حديثى است كه با خواندن آن انسان را به اعمال خير تشويق و از كارهاى ناپسن…
ثواب الاعمال و عقاب الاعمال( ترجمه غفارى)
معرفى اجمالى ترجمه ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، اثر ابوجعفر محمد بن على بن حسين قمى، معروف به شيخ صدوق- ابن بابويه 381 ه. ق است كه توسط آقاى على اكبرغفارى به فارسى ترجمه شده است. كتاب حاضر ترجمه ساده و روانى است، از دو كتاب كم حجم و كوچك به نام ثواب الاعمال و عقاب الاعمال كه از جمله سيصد كتاب كبير …
ثواب الأعمال (ترجمه حسن زاده)
ثواب الأعمال ترجمه صادق حسن زاده( پاداش و كيفر كردار) معرفى اجمالى ثواب الاعمال و عقاب الاعمال شيخ صدوق توسط صادق حسن زاده با نام پاداش و كيفر كردار ترجمه شده است. اين اثر از دو بخش تشكيل گرديده است بخش اول ثواب اعمال نيك و در بخش دوم، مجازاتى را كه در روايات براى اعمال ناپسند و نكوهيده نقل شده است…
ثواب الاعمال و عقاب الاعمال( ترجمه بندر ریگى)
آقاى ابراهیم محدث بندر ریگى ترجمه ثواب الاعمال و عقاب الاعمال شیخ صدوق( ره) را به انجام رسانده است. این کتاب در بیان روایات مربوط به اعمالى است که انجام آن موجب استحقاق پاداش الهى و ترک آن انسان را از بهره الهى بى نصیب مى سازد. نگاهى به ترجمه: زبان غربى به جهت خزانه لغت آن در بین زبانهاى دنیا شاید …
ثواب الأعمال و عقاب الأعمال
معرفى اجمالى « ثواب الأعمال و عقاب الأعمال»، به زبان عربى، اثر شيخ صدوق، ابو جعفر، محمد بن على بن حسين بن بابويه قمى( 305- 381 ق)، از چهره هاى برجسته فقها و روات شيعه در قرن چهارم هجرى است. شيخ صدوق، در اين كتاب، روايات فراوانى را در بيان اعمال پسنديده و ناپسند و پاداش اعمال نيك و مجازات اعمال بد ان…
فضائل الأشهر الثلاثة
مولف شيخ صدوق، ابو جعفر محمد بن على بن حسين بن بابويه قمى( 305- 381 هجرى). مؤلف اين كتاب از چهره هاى برجسته فقها و روات شيعه در قرن چهارم هجرى است. درباره كتاب كتاب، مجموعه رواياتى است از حضرت رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم و ائمه معصومين عليهم السلام كه در فضيلت ماه رجب و شعبان و رمضان روايت …
مناجات الهيات حضرت امير( ع) و ما نزل من القرآن فى على( ع)
معرفى كتاب اين دو رساله نگاشته ابو عبيد اللّه محمد بن عمران مرزبانى خراسانى الاصل است كه به سال 297 ه ق در بغداد متولد و در سال 384 ه ق و بنا بر روايتى ديگر در سال 371 و يا 378 ه ق در همان شهر چشم از جهان فروبست. از اين رو وى را خراسانى بغدادى نيز ناميده اند. « مناجات الهيات» راز و نياز على عليه ا…
ثواب الاعمال و عقاب الاعمال( ترجمه انصارى)
ثواب الاعمال و عقاب الاعمال شيخ صدوق( ره) توسط آقاى محمد رضا انصارى محلاتى به فارسى ترجمه شده است. در اين اثر شيخ صدوق( ره) با نقل احاديث معصومين( ع) فضيلت دوستى و كمال طلبى انسان از طرف ديگر اشتياق باطنى او را به انجام ندادن كارهاى ناپسند برمى انگيزاند. نگاهى به ترجمه: ترجمه خوب به ترجمه اى اطلاق …
فلاح السائل و نجاح المسائل
معرفى اجمالى « فلاح السائل و نجاح المسائل»، به زبان عربى، نوشته سيد رضى الدين، على بن موسى بن طاووس حلى، متوفاى 664 ق، در موضوع ادعيه و اعمال شبانه روزى است.  مؤلف محترم، پيرامون علت تأليف اين كتاب، جملاتى با اين مضمون نوشته است:« من در كتاب« المصباح الكبير» شيخ طوسى خير فراوانى ديدم و پس از آن به مطال…
مناجات الهيات حضرت امير( ع) و ما نزل من القرآن فى على( ع)
معرفى اجمالى  ادب حضور ترجمه كتاب« فلاح السّائل و نجاح المسائل فى عمل اليوم و اللّيلة» درباره اعمال عبادى شبانه روز نگاشته شده است، و مولف، آن را به عنوان يكى از مجموعه كتاب هاى دعا تأليف كرده كه هر كدام به منظور جمع آورى اعمال خاصّ( سال، ماه، هفته، شبانه روز، و...) مهيّا شده است.  فلاح السائل اثر سيد …
المجتنى من الدعاء المجتبى
مولف سيد على بن طاووس حلى، متوفاى 664 هجرى. موضوع ادعيه و اوراد مرويه از ائمه اطهار عليهم السلام ترتيب كتاب سيد كتاب خويش را باب بندى نكرده، اما در تمام كتاب روشى خاص دارد و آن اين كه: ابتدا نام هر كتاب را ذكر كرده، سپس روايات منتخب آن كتاب را نقل مى نمايد. سيد ابن طاووس، در ابتداى كتاب مى فر…
إقبال الأعمال
نام كامل كتاب الإقبال بالأعمال الحسنة فيما يعمل مرة في السنة است. مولف سيد رضى الدين، على بن موسى بن طاووس حلى( 589- 664 هجرى). موضوع ادعيه و اعمال سال و زيارات معصومين عليهم السلام انگيزه نگارش ابن طاووس اين كتاب را همراه با 8 جلد ديگر به عنوان تتمه «مصباح المتهجد» شيخ طوسى نوشته است. او در مقدمه كت…