ادرار کردن

نوشته‌ها

ادرار کردن کودک روی پای پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم)

روش برخورد رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) در مواقعی که کودک خردسالی را براى دعا یا نامگذارى به حضور آن حضرت مى‏‌آوردند، حضرت براى احترام بستگانش، او را با آغوش باز می‌گرفت و در دامن خود می‌گذارد. گاهى اتفاق مى‌‏افتاد که کودک در دامن پیامبر ادرار می‌کرد. کسانى که ناظر بودند به کودک تندى می‌کردند، تا او را از این کار باز دارند. نبى اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) آنان را از این برخورد منع می‌کرد و می‌فرمود: با تندى و خشونت از ادرار کودک جلوگیرى نکنید، سپس طفل را آزاد می‌گذارد تا کارش را تمام کند. موقعى که دعا یا نامگذارى تمام می‌شد، بستگان کودکان با خوشحالی، کودک خود را می‌گرفتند و کمترین آزردگى و ملامت خاطر، در پیامبر مهربان از ادرار کودک احساس نمی‌کردند. موقعى که والدین طفل می‌رفتند، رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) لباس خود را می‌شست.

منبع: مجلسى، محمد باقر؛ بحار الأنوار؛ ج ۱۶، ص ۲۴۰