ادرار کردن کودک
ادرار کردن کودک روی پای پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم)
روش برخورد رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) در مواقعی که کودک خردسالی را براى دعا یا نامگذارى به حضور آن حضرت مى‏‌آوردند، حضرت براى احترام بستگانش، او را با آغوش باز می‌گرفت و در دامن خود می‌گذارد. گاهى اتفاق مى‌‏افتاد که کودک در دامن پیامبر ادرار می‌کرد. کسانى که ناظر بودند به کودک تندى می‌کردند، ت…