نوشته‌ها

آرنولد توماس واکنر

اشاره: سر توماس آرنولد از متخصّصان در بررسى هنرهاى اسلامى و ایرانى و ادبیّات اسلامى و فارسى متولّد استان با صفاى دون شایر انگلستان بوده که ۶۶ سال عمر حاصلخیز خود را در فنون فوق صرف کرده است.        تحصیلات مقدماتى خودرا در دبیرستان لندن ضمن فراگیرى سانسکریت به پایان رسانید…