اختلافات
اختلافات شیعه و اهل سنت
شبهه اول محل نزاع اصلی میان شیعه و اهل سنت در مسئله امامت چیست ؟ پاسخ : تبیین محل نزاع میان فریقین از اهمیت فوق العاده ایی برخوردار است زیرا گاهی چیزی به عنوان محل نزاع مطرح می شود که حقیقتا محل نزاع نیست و یا اگر هست محل اصلی نزاع نیست برخی خیال می کنند که اختلاف میان شیعه و سنی در یک مسئله تاریخی …