احمد لقانى
على‏ اكبر (عليه السلام) الگوى جوانان
سپيده سخن دير زمانى است كه جوانان كشورهاى اسلامى، كه از تابش وحى و زلال معارف ناب الهى بهره مى برند، باشيوه هاى گوناگون و متنوع دشمن در راهزنى فكر و فرهنگ رو به رويند. پيروزى انقلاب اسلامى ايران، اين حساسيت ناپيدا را به صورت آشكار در آورد و سردمداران استكبار را به اظهار نظر شفاف واداشت. امروز دشمن به خوبى دريا…