احمد عابدينى
بد زبانى
احمد عابدينى يكى از شيوه‌هاى بد و غير مشروع در برخورد با انديشه‌هاى مخالف، توهين و فحاشى است، در حالى كه قرآن كريم با صراحت تمام اين گونه اعمال را رد كرده و فرموده است: «ولا تسبّوا الّذين يدعون مِن دونِ اللّه فيسبّوا اللّه عَدْواً بغير علم…؛ به كسانى كه جز خدا را مي‌خوانند دشنام مدهيد، آنان نيز از روى دشمنى و …