احمد بهشتی

نوشته‌ها

تربیت از دیدگاه اسلام

عنوان: تربیت از دیدگاه اسلام
مولف: دکتر احمد بهشتی
مترجم/ محقق:****
ناشر: انتشارات دفتر نشر پیام
سال نشر: ۱۳۶۰
نوبت نشر: اول
محل نشر:قم

۲۰۸ صفحه

آیت الله بهشتی به جهت علاقه به حوزۀ تعلیم و تربیت، بخشی از تحصیلات دانشگاهی خود را نیز در کنار تحصیلات فلسفی به علوم تربیتی اختصاص داده و در سال‌های میانی دهۀ ۱۳۴۰ شمسی به اخذ مدرک کارشناسی ارشد از دانش‌سرای عالی علوم تربیتی موفق می شود. بعد از فراغت از تحصیل در رشتۀ علوم تربیتی، به تحقیق و تألیف در خصوص دیدگاه اسلام در باب تعلیم و تربیت روی می آورد.

کتاب تربیت از دیدگاه اسلام، یکی از آثار ایشان در این زمینه است. این کتاب که در قالب یک سلسله درس‌ها به رشتۀ تحریر درآمده، شامل چند قسمت است:

درس‌های ۱۶ و ۱۷ سخنرانی‌های استاد در در سمینار در سال‌های ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ است.

مقدمۀ کتاب که در خصوص کرامت و فضیلت نگاشته شده، در فروردین ۱۳۶۰ در سمینار انتقال به تعلیم و تربیت اسلامی که از سوی ستاد انقلاب فرهنگی برگزار شده بود ارائه شده است.

ما بقی درس‌ها، مطالبی است که در سال ۱۳۵۹ در تلوزیون آموزشی و تحت عنوان «تربیت از دیدگاه اسلام» عرضه شده است.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی معظم له

نسل نوخاسته

عنوان: نسل نوخاسته
مولف: دکتر احمد بهشتی
مترجم/ محقق:****
ناشر: انتشارات بوستان کتاب
سال نشر: ۱۳۸۷
نوبت نشر: اول
محل نشر: قم

۲۳۶ صفحه

تربیت فرزندان همیشه مطلبی مهم و درخور توجه برای والدین، مربیان، اساتید دانشگاهی، نیروهای فرهنگی و مذهبی و سیاست گذاران کلان در هر جامعه ای بوده است. در کتاب “نسل نوخاسته” این مهم با نگاهی تحلیلی و انتقادی و با پشتوانه گرفتن از منابع دینی مانند قرآن کریم و احادیث مورد بررسی قرار گرفته است.

نویسنده این کتاب، آیت الله دکتر احمد بهشتی، در سال‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و در شرایطی که به خاطر فساد دستگاه حاکم بر مسائل فرهنگی، پرداختن به این مباحث از نیازهای روز شمرده می‌شد، دست به تالیف این کتاب زده است. این اثر در سال‌های اخیر توسط انتشارات بوستان کتاب در ۲۳۶ صفحه چاپ شده است.

روش نویسنده تحلیلی – انتقادی است. ایشان با بیان این نکته که مسئله تعلیم و تربیت، تاریخ کهن دارد و همیشه زنده است و نیز با استفاده از ادبیات برگفته از قرآن کریم افراد را به سلف صالح و ناصالح از نسل و تابعان پیامبران تقسیم کرده و بیان داشته است که وظیفه امروزی ما در تربیت امری بسیار خطیر است. تربیت حتی یک کودک و سامان دادن به زندگی یک جوان گامی در راه رسیدن به اهداف سلف صالح است.

نگاه مولف بیشتر جنبه نظری داشته و با توجه به تخصصی که ایشان در رشته فلسفه و مباحث الهیات دارد، همین نگاه از کتاب انتظار رفته و جنبه‌های کاربردی در کتاب کمتر دیده می‌شود. نویسنده از نظرات برخی نویسندگان و متفکران معروف غربی در مباحث تربیتی نیز استفاده کرده است. برخی مطالب مطرح عنوان شده در این کتاب از قرار زیر است: پرورش اخلاق در پرتو مذهب، پرورش فکری، پرورش عملی،‌ نیایش در قرن بیستم، پرورش عواطف در پرتو نیایش، طرز تفکر پدران و مادران، پرورش و آموزش جنسی، نقش پذیری کودک، پرورش ایمان در روح کودک و دیگر موارد.

منبع: pmbo.ir

 

تربیت کودک در جهان امروز

عنوان: تربیت کودک در جهان امروز
مولف: احمد بهشتی
مترجم/ محقق:****
ناشر: انتشارات بوستان کتاب
سال نشر: ۱۳۸۶
نوبت نشر: دوم
محل نشر:قم

۳۰۷ صفحه

تربیت کودک در جهان امروز نیز از دیگر آثار تربیتی حضرت آیت الله بهشتی است. چاپ اول این کتاب به اوایل دهۀ ۱۳۵۰ باز می‌گردد. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از سوی بوستان کتاب با مقدمه‌های جدید و ویرایش متن بارها به چاپ رسیده است.

در مقدمۀ جدید این کتاب در باب نقش تعلیم، نقش تزکیه، تعریف تزکیه و مقایسۀ آن با تربیت، هدف یا وسیله بودن تزکیه، فاعل تزکیه، ارتباط تزکیه و تعلیم، آثار تزکیه و اهداف تزکیه سخن گفته شده است. سپس در بخش‌های بعدی کتاب در خصوص مسائلی از قبیل مراحل و ابعاد تربیت کودک، بار گران مسئولیت، نفوذهای اجتماعی، هماهنگی نیروها، نقش معلم، وسیلۀ تربیت نبودن خشونت و تنبیه، آزاد یا ممنوع بودن خشونت، تشویق و پاداش، عادت، سرمایه‌های مادی و معنوی، کودکان سرراهی، دنیای کودک، حرکات و رفتار عاطفی، نقش عواطف در تربیت کودک، رهبری نیروها در پرتو عقل و عقل و عاطفه به بحث و بررسی پرداخته است.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دکتر احمد بهشتی

 

اسلام و تربیت کودکان

عنوان: اسلام و تربیت کودکان
مولف: دکتر احمد بهشتی

مترجم/ محقق:****
ناشر: انتشارات شرکت چاپ و نشر بین الملل
سال نشر: ۱۳۹۰
نوبت نشر: اول
محل نشر: تهران

۶۸۵ صفحه

این کتاب از هفت بخش به شرح زیر تشکیل شده است:

بخش اول: زناشویی، فرزندداری و تربیت؛

بخش دوم: مسئولیت‌های تربیتی معلمان؛

بخش سوم: راه‌های مؤثر تربیت؛

بخش چهارم: قواعد اساسی تربیت؛

بخش پنجم: رهنمودهای مهم تربیتی؛

بخش ششم: تربیت کودکان بی‌سرپرست و یتیم؛

و بخش هفتم: تربیت کودکان استثنایی.

مبنا قرار دادن دقیق هر دو منبع قرآن و روایات، همراه با ورود به مسائل و مباحث ریز و کاربردی به علاوۀ انسجام و ساخت‌مندی جذاب مطالب کتاب، از مهمترین ویژگی های برجستۀ این کتاب است.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دکتر احمد بهشتی

 

اسلام و بازی کودکان

عنوان: اسلام و بازی کودکان
مولف: دکتر احمد بهشتی
مترجم/ محقق: ****
ناشر: انتشارات شرکت چاپ و نشر بین الملل
سال نشر: ۱۳۹۱
نوبت نشر: دوم
محل نشر:تهران

۳۸۱ صفحه

کتاب «اسلام و بازی کودکان»، کتابی منحصر به فرد در تشریح و تبیین نظری و کاربردی دیدگاه اسلام در خصوص بازی کودکان است.

امتیاز این کتاب، آن است که فقط به مباحث کلی در این زمینه اکتفا نکرده، بلکه با استمداد از روایات و مخصوصا سیرۀ عملی و رفتاری معصومین(علیهم السلام) وارد جزئیات مباحث و نکات ریز کاربردی نیز شده است.

این کتاب از یک پیشگفتار ۴۸ صفحه‌ای و بیست بخش تشکیل شده است.

در پیشگفتار به موضوعاتی از قبیل بازی‌های سازنده و عناصر اصلی آن، انواع فعالیت‌های کودکان، معیار بازی، رابطۀ بازی با زندگی، بازی و مفاهیم اخلاقی و مانند آن عطف توجه شده است.

در بخش‌های بیست گانۀ کتاب، مسائل و موضوعاتی همچون قرآن و مسئله بازی کودکان، بررسی سیرۀ پیشوایان دینی، بازی‌های مطلوب و نامطلوب، چگونگی نظارت بر بازی کودکان، وسایل بازی، بازی‌های دسته جمعی، بازی‌های رزمی، بازی‌های مادرانه، بازی‌های نیرومندی و استقامت، بازی‌های علمی، بازی‌های ایدئولوژیک و اخلاقی، بازی‌های مدیریت، بازی‌های معلمانه، بازی‌های هنری، بازی‌های هوش، بازی‌های تاکتیک، بازی‌های تکنیک، و مانند آن، با استناد به آیات و روایات و سیرۀ ائمۀ معصومین(علیهم السلام)، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

شایان ذکر است که این کتاب ابتدا در سال ۱۳۶۶ توسط ادارۀ کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش به چاپ رسید. آن گاه در سال ۱۳۹۱ توسط دکتر سعید بهشتی، فرزند حضرت آیت الله بهشتی، مورد بازبینی و ویراست کامل قرار گرفت و همین سال از سوی شرکت چاپ و نشر بین الملل، مجددا به زیور طبع آراسته گردید.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی معظم له

 

معیارهای تشکیل خانواده(۱)

وقتی از معیارها سخن می‌گوییم، در درجه اول باید توجه داشته باشیم که اعضای اولیه خانواده، یک زن و یک مرد می‌باشند و هر دو عضو تشکیل دهنده هستند و بنابراین، هر دو باید در انتخاب یکدیگر کمال دقت را به کار برند و مخصوصاً از معیارها غفلت نورزند.
زن و مرد باید توجه داشته باشند که چه می‌خواهند و چرا می‌خواهند پیمانی را امضا کنند که برای آنها ایجاد تکلیف و مسؤولیت می‌کند و بسیاری از آزادی های آنها را از بین می‌برد!.
آنها باید به این حقیقت آگاه باشند که زندگی زناشویی برای هر یک از زوجین ایجاد حق می‌کند و خواه ناخواه باید در برابر حقوق متقابل یکدیگر تسلیم شوند و بپذیرند که در برابر هر حقی، وظیفه ای و در برابر هر وظیفه ای، حقی ایجاد می‌شود و ارزش انسان به وظیفه شناسی و ادای تکالیف است.
بنابراین، نه فقط مرد باید مواظب باشد که با امضای پیمان زناشویی به چه زنی حق می‌دهد و در برابر چه زنی موظف و مکلف می‌شود، بلکه زن نیز باید مواظب این جهت باشد و هیچ یکِ آنها گرفتار ظواهر فریبنده و جلوه های بی محتوا یا کم محتوا نشوند و با معیارهای مادی، خود را به دام مسؤولیت نیفکنند، بلکه به معیارهایی متکی شوند که ارزش تحمل مسؤولیت را داشته باشند.
زن و مرد، هر کدام به تنهایی همچون الکتریسیته مثبت و منفی هستند. نه الکتریسیته مثبت به تنهایی نورافکن و حرارت بخش و انرژی زاست و نه الکتریسیته منفی! اینها هنگامی نور می‌دهند و حرارت می‌بخشند و مولد انرژی هستند که یکدیگر را بیابند. اینها هر کدام به تنهایی بی موج و بی حرکتند و حتی نشانی از هستی خود به ما نمی‌دهند؛ اما همین که تلاقی کردند، آشکارا از هستی خود خبر می‌دهند و فواید بی شماری از خود ظاهر می‌سازند.
نشاط و فروغ زندگی و تموج انسانیت انسان، هنگامی تحقق می‌یابد که این دو، براساس نیازهای روحی و جسمی و میل ترکیبیِ طبیعیِ یکدیگر را بیابند و با تمام وجود مجذوب یکدیگر شوند.
بنابراین، چه ناآگاه زنان و مردانی که فقط بر ثروت یا جمال جسمانی تکیه می‌کنند و یا تنها اشباع و ارضای غریزه جنسی را در نظر می‌گیرند و به دست خود، خویشتن را از همه مزایای زندگی خانوادگی بی بهره و محروم می‌سازند.
اینها فکر می‌کنند کامجویی بشر فقط به رنگ پوست و درهم و دینار تأمین می‌شود و دل بهانه جوی انسان با سرابی از این گونه امور، سیراب و اشباع می‌گردد!.
واقعیت این است که این گونه زنان و مردان، در حقیقت، خویشتن خویش را نشناخته و به عمق نیازهای وجودی خود پی نبرده اند و نه تنها جنس مخالف خود را کشف نکرده، بلکه خود را هم کشف نکرده اند.
همسران ایدآل، قره العین(۱) یکدیگرند، زیرا یکدیگر را بر حسب میل طبیعی و نیازهای اصیل و اساسی خویش یافته و مجذوب یکدیگر شده اند.
جالب این است که اسلام به این حقیقت توجه کامل داشته است. پیشوای عالی قدر اسلام فرمود:.
یکی از چیزهایی که مرد مسلمان را اصلاح می‌کند، این است که زنی داشته باشد که وقتی به او نگاه می‌کند، شادگردد و هنگامی که از خانه خارج می‌شود، شوهر را در قلب و در اعماق وجود خود حفظ کند و هرگاه به او دستوری می‌دهد، اطاعت کند.(۲).
مسلماً قضیه یک بعدی نیست. زن هم نیاز به شوهری دارد که جایی در دل وی باز کند و به دیدنش شاد گردد؛ چگونه می‌شود متوقع بود که زن در غیاب شوهر، در کمند علاقه به او، حافظ خانه و ناموس و زندگی اش باشد، ولی آن شوهر، به اصطلاح (قره العین) وی نباشد.
قره العین، همان کسی است که دیدنش موجب نشاط و شادی گردد. نه تنها زنان و شوهران باید قرّه العین یکدیگر باشند، بلکه فرزندان نیز برای پدران و مادران، و دوستان صمیمی برای یکدیگر و مرادها برای مریدها این چنینند.
سنخیت و تضاد

برای این که زن و مردِ مسلمان بتوانند در چارچوب مکتب خویش همسر ایدآلی بیابند و همچون دو قطب غیر همنام، مغناطیس یکدیگر را جذب کنند، به چند معیار اساسی باید توجه شود.
این نکته مسلم است که مغناطیس، هیچ گاه، سنگ، خاک، چوب یا پارچه به خود جذب نمی‌کند، همچنان که دو قطب مثبت یا دو قطب منفی مغناطیس نیز یکدیگر را جذب نمی‌کنند و به همین جهت است که برای حصول جذب و انجذاب، از جهتی سنخیت یا تجانس و از جهتی تضاد یا عدم تجانس شرط است.
در مسأله گزینش همسر نیز قاعده همین است. یک نوع عدم تجانس، به مقتضای آفرینش، میان زن و مرد هست که همچون الکتریسیته مثبت و منفی، یکدیگر را کامل و منشأ اثر می‌سازند و همچون قطب مثبت و منفیِ دو آهن ربا، یکدیگر را می‌ربایند و به وحدت می‌رسند.
اما از سوی دیگر، چند نوع تجانس و سنخیت هم لازم است که در قرآن و احادیث اسلامی روی آنها تکیه شده است و ما آنها را زیر چهار عنوان ذکر می‌کنیم:

۱- سنخیت در انسان بودن

تجانس و سنخیت، از انسان بودن شروع می‌شود. زن و مرد، هر دو انسانند. چقدر در اشتباه بوده اند کسانی که مرد را انسان و زن را واسطه میان انسان و حیوان – یا حیوانِ شبیه انسان – تصور کرده اند! اینها نه تنها زن را نشناخته و به او توهین کرده اند، بلکه مرد را هم نشناخته اند و ارزش او را پایین آورده اند.
چگونه ممکن است یک انسان سالم و طبیعی، مجذوب یک حیوان بشود یا حیوانی را به خود جذب نماید! به طور حتم یا مرد باید از انسانیت خود تنزل کند یا زن باید از حیوانیت خود بگذرد، تا بتوانند در حوزه جاذبه یکدیگر قرار گیرند و مجذوبِ هم شوند. فلاسفه ما می‌گویند: (السِنخِیَّهُ عِلّهُ الاِنْضِمامِ؛ برای هم آغوش شدن و به یکدیگر پیوستن و به وحدت رسیدن، سنخیت لازم است).
در پدیده جذب و انجذاب، همچنان که سنخیت شرط است، تضاد نیز شرط است. تردیدی نیست که الکتریسیته، با الکتریسیته هم آغوش می‌شود و آهن با آهن ربا! جز این که مثبت با منفی و منفی با مثبت. مولوی این سنخیت در جذب و انجذاب را به این صورت مطرح کرده است:
ذره ذره کاندرین ارض و سماست
جنس خود را همچو کاه و کهرباست.
ناریان مر ناریان را طالبند
نوریان مر نوریان را جاذبند.
بدین ترتیب، بهترین دلیل بر این که زن و مرد از لحاظ انسانیت تفاوتی با هم ندارند، همین قاعده سنخیت در جذب و انجذاب است.
در حیوانات نیز قاعده همین است، در میان آنها نیز تا سنخیت نباشد، مسأله جفت گیری مطرح نیست.
مگر انسان چه خصوصیتی دارد که مستثنا باشد! به چه دلیل، در تجاذب جنسی حیوانات، سنخیت شرط است و در تجاذب جنسی انسان ها عدم سنخیت! آیا آنهایی که این گونه فکر می‌کنند می‌خواهند بگویند: بر قلم صنع خطا رفته است.
حافظ هم روزگاری گرفتار چنین اندیشه غلطی شده بود. او در دوران جوانی خود گفت:
پیر ما گفت: خطا بر قلم صنع نرفت.
آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد.
ولی سرانجام به برکت تقوا و حکمت عملی متوجه شد که خودش خطا کرده، نه قلم صنع و به همین جهت، چنین گفت:.
نیست بر دایره یک نقطه خطا از کم و بیش.
که من این مسأله بی چون و چرا می‌بینم (۳)
آیا اینها هم حاضرند به تقوا و حکمت عملی روی آورند و حافظ‌وار این حقیقت را بی چون و چرا بپذیرند که بر دایره عظیم هستی، حتی یک نقطه خطا وجود ندارد.
گمان نزدیک به اطمینان من این است که روی سخن خداوند در آیه قرآنی زیر، به همین گونه افراد است:.
یِا أیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ الَّذی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدهٍ وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها؛(۴)
ای مردم! در برابر پروردگارتان که شما را از یک نفس آفریده و جفتش را هم از خودش آفریده است، تقوا پیشه کنید.
آری، آنان که زن و مرد را از لحاظ انسان بودن از جنس و سنخ یکدیگر نمی‌دانند، هم به زن اهانت کرده اند و هم به مرد، و این، بر خلاف تقواست.

۲- سنخیت در ایمان

همان طوری که انسان بودن، فطری و طبیعی انسان است و محال است که میان انسان و غیر انسان، جذب و انجذاب و ترکیب و توحید، صورت گیرد، ایمان به خدا هم فطری انسان است و بنابراین، غیر ممکن است که یک انسان مؤمن – که به یگانگی خداوند معتقد است – بتواند با یک انسان مادی یا مشرک، که از فطرت پاک و انسانی خود منحرف شده و فاصله گرفته است، با یک جذب و انجذابِ کامل، به وحدت برسد و از راه ترکیب، دوگانگی را به یگانگی مبدل کند؛ بر همین اساس است که قرآن کریم می‌فرماید:
وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتّی یُؤْمِنَّ وَ لأمَه مُؤْمِنَه خَیْر مِنْ مُشْرِکَهٍ وَ لَوْ أعْجَبَتْکُمْ وَلا تَنْکِحُوا المُشْرِکینَ حَتَّی یُؤْمِنُوا وَ لَعَبْد مُؤْمِن خَیْر مِنْ مُشْرِکٍ وَ لَوْ أعْجَبَکُمْ؛(۵)
با زنان مشرک ازدواج نکنید تا این که ایمان بیاورند و کنیز با ایمان از زن مشرک بهتر است، اگر چه آن زن مشرک (از لحاظ زیبایی) مایه شگفتی شما باشد، و به مردان مشرک زن ندهید تا این که ایمان بیاورند و بنده با ایمان از مرد مشرک بهتر است، اگر چه آن مرد مشرک مایه شگفتی شما باشد.
وقتی مرد یا زن با ایمان نتوانند با مشرک ازدواج کنند، مسلماً با افراد مادی هم نمی‌توانند ازدواج کنند؛ زیرا به هر حال، مشرک به خدایی معتقد است، ولی مادی به هیچ چیز معتقد نیست.
قرآن نه تنها چنین ازدواجی را منع کرده است، بلکه خاطرنشان می‌کند که میان این گونه افراد، جاذبه ای وجود ندارد.
الزَّانی لایَنْکِحُ إلاّ زانِیَهً أوْ مُشْرِکَهً وَ الزّانِیَهُ لایَنْکِحُها إلاّ زانٍ أوْ مُشْرِک؛(۶)
مرد زناکار جز با زن زناکار یا مشرک و زن زناکار نیز جز با مرد زناکار یا مشرک، نمی‌آمیزد.
کسانی هستند که به خدا معتقدند، اما به نبوت و رسالت اعتقاد ندارند، ازدواج با اینها نیز صحیح نیست؛ زیرا ایمان به خدا بدون اعتقاد به نبوت، سازندگی ندارد و به همین جهت، باز سنخیتی میان مسلمان و این گونه افراد وجود ندارد.
کسانی هم هستند که ایمان به خدا و نبوت دارند، اما به نبوت کسی معتقدند که اسلام، پیامبری او را قبول ندارد. ازدواج با اینها نیز بدون تردید صحیح نیست؛ زیرا فاصله، زیاد و سنخیت، ناچیز است.
اما یهودیان و مسیحیان، هم به خدا معتقدند و هم به نبوت حضرت موسی و عیسیی که قرآن نیز رسالت آنها را تأیید کرده است که اینها را اهل کتاب می‌نامند و مسلماً سنخیت میان مسلمان و اهل کتاب، زیاد است؛ زیرا در اعتقاد به مبدأ و معاد و رسالت و بسیاری از فروع و برنامه های عملی، با هم تشابه دارند؛ مانند: نماز و روزه و… مطابق بعضی از روایات، با زرتشتیان نیز باید معامله اهل کتاب کرد.
به همین جهت است که قرآن، هنگامی که در سوره مائده – که آخرین سوره ای است که بر پیامبر نازل شده و مطابق روایات رسیده، احکام این سوره ناسخ است و نه منسوخ – امور حلال را می‌شمارد، می‌فرماید:
الْیَوْمَ اُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ وَ طَعامُ الَّذینَ أوتُوا الکِتابَ حِلّ لَکُمْ وَ طَعامُکُمْ حِلّ لَهُمْ وَ المُحْصَناتُ مِنَ المُؤْمِناتِ وَ المُحْصَناتُ مِنَ الّذینَ اُوتُوا الکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ؛(۷)
امروز چیزهای پاکیزه و طعام اهل کتاب( از قبیل گندم و نخود و برنج و لوبیا) و زن های پاکدامنِ مؤمن و اهل کتاب بر شما حلال شده است.
مطابق این آیه شریفه، ازدواج مرد مسلمان با زن یهودی و مسیحی، بلا اشکال است؛ فقط بعضی گفته اند: این حکم به وسیله آیه ۲۲۱ سوره بقره – که قبلاً نقل شد – نسخ شده است؛ زیرا اهل کتاب، جزء مشرکان هستند؛ اما پاسخ این است که: اولا به اهل کتاب مشرک گفته نمی‌شود و ثانیاً، سوره بقره قبل از سوره مائده نازل شده است و نمی‌تواند ناسخ احکام سوره مائده باشد.
بعضی نیز گفته اند: این حکم به وسیله آیه زیر نسخ شده است:.
لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الکَوافِرِ؛(۸)
زنان کافر را نگاه داری نکنید.
این نیز صحیح نیست؛ زیرا اولاً سوره ممتحنه قبل از سوره مائده نازل شده است و ثانیاً مقصود از این آیه این است که اگر مردی مسلمان می‌شود، در صورتی حق دارد زن خود را نگاه داری کند که مسلمان شود؛ اما اگر مسلمان نشود، نباید او را نگاه بدارد.
مفسر عالی قدر حضرت علاّمه طباطبایی – رضوان الله علیه – در تفسیر المیزان، ذیل آیه ۵ سوره مائده می‌فرمایند:
(نظر به این که این آیه در مقام امتنان و تخفیف است، به وسیله آیه: لاتَنْکِحُوا المُشْرِکاتِ و آیه: لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الکَوافِرِ قابل نسخ نیست.).
بدین ترتیب، از خود قرآن دلیلی بر منع ازدواج با زنان اهل کتاب نداریم و تفاوتی میان ازدواج دایم و منقطع هم نیست، لیکن، روایات در این باره مختلف است.
فتاوای فقها نیز مختلف است؛ صاحب جواهر – رحمه الله علیه – روایات منع را حمل بر کراهت کرده است. بعضی میان ازدواج دایم و منقطع فرق گذاشته، ازدواج منقطع را تجویز و ازدواج دایم را منع کرده اند. بعضی هم در مورد ازدواج دایم، توصیه به احتیاط کرده اند و به هر حال، بر مقلدان است که مطابق رساله های عملیه مراجعِ فتوا عمل نمایند.
نکته ای که در یکی از روایات آمده، این است که امام صادق(علیه السلام) فرمود:.
من دوست نمی‌دارم که مرد مسلمان با زن یهودی و مسیحی ازدواج کند، زیرا بیم آن است که فرزندش یهودی یا مسیحی شود.(۹)
به نظر می‌رسد که نکته مهم همین است؛ یک زن مسلمان، سعی می‌کند که فرزند خود را مسلمان بار بیاورد و یک زن غیرمسلمان نیز می‌کوشد که فرزند خود را غیرمسلمان پرورش دهد؛ بنابراین، توجه به این حقیقت، بسیار ضروری است. اگر کسی طالب ایمان و سعادت فرزندان خود باشد، هرگز با زن غیرمسلمان ازدواج نمی‌کند، مگر این که فرزند نخواهد یا مطمئن باشد که بتواند وظیفه دینی خود را در قبال او به خوبی انجام دهد.
ازدواج زن مسلمان با مرد یهودی و مسیحی، بدون هیچ تردیدی ممنوع است؛ زیرا با توجه به ویژگی‌هایی که در خُلق و خوی زن و مرد هست و تأثیری که زنان از شوهران می‌پذیرند، نه تنها نمی‌توانند تعهد اسلامی خود را نسبت به فرزندان انجام دهند، بلکه خودشان نیز در معرض خطرند.

۳- سنخیت در احصان

کلمه (احصان) به معنای منع است و در قرآن کریم، اسم مفعول این کلمه؛ یعنی (محصنات) در چهار معنا به کار رفته است:
۱- زنان پاکدامن و عفیفی که خود را از آلودگی و روابط نامشروع منع و محافظت می‌کنند.(۱۰)
۲- زنان شوهرداری که درحصار شوهر هستند و ازدواج با آنان ممنوع است.(۱۱)
۳- زنان آزادی که دخالت دیگران در سرنوشت آنها ممنوع است.(۱۲)
۴- منظور از احصان، اسلام است و طبق این معنا، محصنات به زنان مسلمان گفته می‌شود.
در این جا منظور ما از سنخیت در احصان، همان معنای اول است و در حقیقت، خواسته ایم از اصطلاح قرآن خارج نشویم.
در قرآن مجید، نه تنها به احصان زن توجه شده، بلکه در مورد مرد نیز اهمیت احصان گوشزد گردیده است.
دیدیم که در آیه پنجم سوره مائده، هنگامی که حلال ها شمرده می‌شدند. از زنان مسلمان و اهل کتاب که هر دو به محصنات توصیف شده اند، به عنوان کسانی که ازدواج با آنها حلال است، یاد شد؛ اما در همان آیه، بلافاصله، مرد را نیز محدود به احصان کرده و می‌فرماید:
إذا ءاتَیْتُمُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ مُحْصِنینَ غَیْرَ مُسافِحینَ وَلا مُتَّخِذی أخْدانٍ؛
در صورتی شما می‌توانید با محصنات مسلمان یا اهل کتاب ازدواج کنید که کابین آنها را بدهید و خود به احصان و پاکدامنی آراسته شوید و از زنا و رفیقه بازی خودداری کنید.
آیه سوم سوره نور نیز این مطلب را به این صورت بیان کرد که: اصولا جذب و انجذابی میان مرد زناکار و زن پاکدامن و زن زناکار و مرد پاکدامن نیست، بلکه تنها زناکاران هستند که درحوزه تجاذب یکدیگر قرار می‌گیرند؛ زیرا به گفته شاعر:
کبوتر با کبوتر باز با باز
کند هم جنس با هم جنس پرواز.
دلیل آن هم کاملا روشن است؛ آنهایی که آیینه روحشان به زنگار بی عفتی و هرزگی آلوده نیست، در اعماق وجودشان نسبت به آنانی که روحی آلوده به گناه و هرزگی دارند، احساس تنفر می‌کنند.
زنان پاکدامن، در نظر جامعه سرفراز و عزیزند و زن های هرزه، از چشم مردم افتاده و در منجلاب انزوا و بدبختی دست و پا می‌زنند؛ مردها هم همین طورند.
طبع پاکی که به گناهان آلوده نشده، طالب پاکی است؛ چنین طبعی جز مجذوب پاکی نمی‌شود و جز پاکی را به خود جذب نمی‌کند و چه در این زمینه زیبا و دلنشین است تعبیر قرآن! که می‌فرماید:
اَلخَبیثاتُ لِلخَبیثینَ وَ الخَبیثُونَ لِلخَبیثاتِ وَ الطَّیِّباتُ لِلطَّیِّبینَ وَ الطَّیِّبُونَ لِلطَّیِّباتِ؛(۱۳)
زن های پلید برای مردهای پلید و مردهای پلید برای زن های پلید و زنان پاک برای مردان پاک و مردان پاک برای زنان پاکند.
مولوی داستانی نقل به این مضمون می‌کند که:.
آن حکیمی گفت: دیدم در تکی
می‌دویدی زاغ با یک لک لکی.
در عجب ماندم بجستم حالشان
تا چه قدر مشترک یابم نشان.
چون شدم نزدیک، من حیران و دنگ
خود بدیدم هر دوان بودند لنگ!.
معلوم می‌شود که تا سنخیت نباشد، محال است که دو موجود متخالف، با یکدیگر اتحاد پیدا کنند. زاغ و لک لک با هم سنخیتی ندارند، لیکن عارضه لنگی توانسته است آنها را رفیق راه و همدم و مونس یکدیگر سازد.
برای این که زن و مرد بتوانند در محیط خانواده، از سعادت واقعی برخوردار شوند، اسلام سنخیت در احصان را مورد توجه قرار داده و از این رهگذر، به دوام و استحکام خانواده ها نیز کمک فراوان کرده است.

ادامه دارد…

پی‌نوشت‌ها

۱- اصطلاح فارسی (قره العین) چشم روشنی است. قرهالعین، کسی است که چشم را به سوی خود می‌کشاند. انسان دلش می‌خواهد بیشتر به او نگاه کند و از دیدنش خسته نمی‌شود.
۲- إنّ منَ القسمِ المصلحِ للمرءِ المسلمِ أنْ تکُونَ لهُ امراه إذا نظرَ إلیها سرَّتْهُ، وإنْ غابَ عنْها حِفظَتْهُ، وإنْ أمَرها أطاعَتْهُ. (شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، باب ۹ (از ابواب نکاح) حدیث ۷).
۳-هانری کوربن، ملاصدرا، ص ۴۵-
۴- نساء (۴) آیه ۱-
۵- بقره (۲) آیه ۲۲۱-
۶- نور(۲۴) آیه ۳-
۷- مائده(۵) آیه ۵-
۸- ممتحنه (۶۰) آیه ۱۰-
۹- ما أحِبُّ للرجلِ المسلمِ أنْ یتزوَّجَ الیهودیّهَ والنصرانِیَّهَ مخافهَ أنْ یتهوّدَ ولدُهُ أو یتنصَّرَ.(وسائل الشیعه، کتاب النکاح، باب ۱ (از ابواب مایحرم بالکفر) حدیث ۵).
۱۰- مائده (۵) آیه ۵؛ انبیاء (۲۱) آیه ۹۱؛ تحریم (۶۶) آیه ۱۲؛ نساء (۴) آیه ۲۵؛ نور (۲۴) آیه ۴ و ۲۳-
۱۱- نساء (۴) آیه ۲۴-
۱۲- همان، آیه ۲۵-
۱۳- نور (۲۴) آیه ۲۶-

منبع: خانواده در قرآن؛ بهشتی، احمد

معیارهای تشکیل خانواده(۲)

۴٫ کفائت

باز هم بر این مطلب اصرار می‌ورزیم که مقصود از ازدواج، تنها آمیزش جسمی و تلاقی فیزیکی نیست، بلکه آمیزش و اتحاد جان‌ها و روان‌ها نیز مورد عنایت است.
چگونه ممکن است دو انسانی که هیچ تشابه روانی ندارند، بتوانند عمری را با تفاهم در زیر یک سقف بگذرانند و از کثرت و تباین، به وحدت کامل و توافق برسن.
می‌گویند: شهید بلخی که یکی از علما بود، تنها نشسته بود و مطالعه می‌کرد، جاهلی بر او وارد شد و گفت: تنها نشسته ای! وی در جواب گفت: حال که تو آمدی، تنها شدم.
هم نشینی با بعضی از افراد، زجری دارد که تنهایی ندارد. سعدی بر این نکته، واقف است که: (چندان که عالم را از جاهل نفرت است، جاهل را از عالم وحشت است).
بسیارند کسانی که از کفائت زن و شوی، هم طبقه بودن آنها از لحاظ ثروت و مقامات مادی، می‌فهمند؛ این گونه برداشت‌ها نه منطقی است و نه اسلامی.

امام صادق(علیه السلام): به اینها فرموده است که:
اَلمُؤمِنُونَ بَعْضُهُمْ أکْفاءُ بَعْضٍ؛(۱)
بعضی از مؤمنان کفو و همتای یکدیگرند.

مردم مؤمن با یکدیگر، کفائت دارند

در تاریخ و احادیث اسلامی آمده است که پیامبر خداْ جویبر را که مرد تهیدستی بود، به خانه زیاد بن لبید که مردی متمکن بود، فرستاد و از او خواست که دختر خود را به وی بدهد.
زیاد به حضور پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) آمد و گفت: ما دخترانمان را به کسانی می‌دهیم که با ما کفائت داشته باشند.
پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:
جُوَیْبِر مُؤمِن، وَ المُؤْمِنُ کُفو لِلْمُؤْمِنَهِ، وَ المُسْلِمُ کُفْو لِلْمُسْلِمَهِ، فَزَوِّجْهُ یا زِیاد وَ لا تَرْغَبْ عَنْهُ؛(۲)
جویبر، مؤمن است و مرد مؤمن کفو و همتای زن مؤمنه و مرد مسلمان کفوِ زن مسلمان است. دختر را به او بده و به این کار بی‌میل نباش.
و با این ارشاد، ذلفا (دختر زیاد) که دختری شایسته بود، به همسری جویبر درآمد.
این مطلب که در این گونه روایات آمده، در مبحث (سنخیت در ایمان) نیز روشن شده است و چیز تازه‌ای نیست.
آنچه در این جا تازگی دارد، همان کفائتی است که از لحاظ رفعت و علوِّ مرتبه انسانیتِ شخص مطرح است و در این زمینه، در منابع اسلامی آمده است که:
اگر خداوند فاطمه(سلام الله علیها) را برای علی(علیه السلام) خلق نمی‌کرد بر روی زمین از آدم به بعد، هیچ کس با او کفائت نداشت.(۳)
مرحوم مجلسی اول، ذیل همین حدیث می‌گوید:
البته بعضی از پیامبران جد فاطمه هستند و نمی‌توانند با او ازدواج کنند، ولی موسی و عیسی جد او نیستند؛ اما کفو او هم نیستند و این، دلیل است بر این که مقام حضرت زهرا از مقام آن پیامبران اولو العزم بالاتر است. چنان که بر برتری مقام علی(علیه السلام) هم دلالت دارد.
در این جا مقصود ما از کفائت زن و شوی، همین مفهوم لطیف است؛ علاوه بر این که زن و شوی در انسانیت و احصان، سنخیت و کفائت دارند، باید از لحاظ اخلاقی و درجه و مرتبه انسانیت نیز سنخیت داشته باشند. این مفهوم را ما به پیروی از روایات و رهنمودهای اسلام، با واژه کفائت مشخص کرده ایم.
امام صادق(علیه السلام) فرمود:
اَلکُفْو أنْ یَکُونَ عَفِیفاً وَ عِنْدَهُ یَسار؛(۴)
کفائت شخص این است که پاکدامن باشد و بتواند هزینه ازدواج و خانواده را تأمین کند.
عفت و پاکدامنی یک امر اخلاقی است؛ کسی که عفیف نیست، از لحاظ اخلاقی دچار انحطاط است. پر واضح است که کسی که دچار انحطاط اخلاقی است، با کسی که در مرتبه فضیلت اخلاقی است، کفائت ندارد؛ در حدیث زیر، این حقیقت، واضح تر بیان شده است:
پیامبر خدا فرمود:
اِذا جا ءَکُم مَنْ تَرْضَوْنَ خُلْقَهُ وَ دینَهُ فَزَوِّجُوهُ و إلاّ تَفْعَلُوهُ تَکُنْ فِتْنَه فِی الأرْضِ وَ فَساد کَبیر؛(۵)
هرگاه کسی آمد که اخلاق و دینش را می‌پسندید، به او همسر بدهید و اگر ندهید، در روی زمین، فتنه و فسادی بزرگ است.
و نیز فرمود:
النِّکاحُ رِقّ فَاِذا أنْکَحَ اَحَدُکُمْ وَلیدَهُ فَقَدْ أرَقَّها، فَلْیَنْظُرْ أحَدُکُمْ لِمَنْ یرقُّ کَریمَتَهُ؛(۶)
زناشویی محدود کردن آزادی است، هنگامی که دختری را شوهر می‌دهید، آزادی او را محدود می‌کنید. ببینید آزادی دخت گرامی خود را به دست چه کسی محدود می‌کنید.
در کتاب‌های فقهی ما آمده است که:
هرگاه ولی (پدر یا جد پدری)، دختری را از ازدواج با مردی که کفائت دارد، منع کند و دختر به این ازدواج مایل باشد، اجازه ولی لازم نیست؛ اما اگر او را از ازدواج با کسی که به نظر عرف، کفائت ندارد منع کند، دختر باید اطاعت کند، بلکه اگر او را از ازدواج با کسی منع کند که کفائت شرعی دارد، ولی برای خانواده ننگ و زشتی محسوب می‌شود، باید اطاعت کند.(۷)
کفائتی که در این مسأله مورد نظر است، تنها کفائت از لحاظ ایمان و اسلام نیست، بلکه مربوط به جنبه‌های اخلاقی و فضایل و کمالات انسانی نیز هست.
یقینا کسانی که طالب سعادت بیشتر هستند و می‌خواهند فرزندانی لایق بپرورانند، به اهمیت این شرط بیشتر و بهتر توجه می‌کنند.
تا این جا هر چه گفتیم، درباره سنخیت‌ها بود. لازم است درباره تضاد یا عدم تجانس نیز مقداری بحث کنیم.

تضاد و عدم سنخیت

ارزش یک زن و کمال او، در زن بودن و کامل بودن در جنبه‌های زنانگی و ارزش و کمال یک مرد، کامل بودن او در جنبه‌های مردانگی است. اگر مرد، گرایش زنانه و زن گرایش مردانه پیدا کند، کمال نیست، حتی از نظر اسلام، بعضی از صفات است که زیبنده مردان و بعضی از صفات است که زیبنده زنان است.
از آن جا که زن در محافظت مرد قرار می‌گیرد، باید مرد دارای غیرت ناموسی باشد و ناموس خود را از دستبرد و تجاوز ناپاکان حفظ کند؛ به همین جهت، غیرت، زیبنده مردان است، نه زنان.
امیرمؤمنان علی(علیه السلام) فرمود:.
غَیْرَهُ المَرْأهِ کُفْر و غَیْرَهُ الرَّجُلِ إیمان؛(۸)
غیرت زن، کفر است و غیرت مرد، ایمان.
و نیز فرمود:.
خِیارُ خِصالِ النِسِاءِ شرارُ خِصالِ الرِجالِ: الزَهْوُ وَ الجُبْنُ وَ البُخْلُ، فَإذا کانَتِ اَلمَرأهُ مَزْهُوّهً لَمْ تُمَکِّنْ مِنْ نَفْسِها، وَ إِذا کانَتْ بَخِیْلَهً حَفِظَتْ مالَها وَ مالَ بَعْلِها، وَ إذا کانَتْ جَبانَهً فَرِقَتْ مِنْ کُلِّ شَی ءٍ یَعْرِضُ لَها؛(۹)
بهترین صفات زنان، بدترین صفات مردان است: تکبر، ترس و بخل. پس، هرگاه زن متکبر باشد، خود را تسلیم هر ناکسی نمی‌کند و هرگاه بخیل باشد، مال خود و شوهرش را حفظ می‌کند و هرگاه ترس داشته باشد، خود را از بدنامی دور نگاه می‌دارد.
زن بودن، هنر می‌خواهد. همچنان که مرد بودن نیز هنر می‌خواهد. مردی که گرایش زنانه دارد، زن نمی‌شود، اما از مقام مردانگی هم سقوط می‌کند. همچنین زنی که گرایش مردانه دارد، مرد نمی‌شود، اما از مقام زنانگی نیز سقوط می‌کند و به قول آن بانوی دانشمند عرب دکتر بنت الشاطی: (تبدیل به جنس سوم می‌شود).
اسلام به قدری روی این مسأله حساسیت دارد که حتی با این که زن یا مرد، لباس یکدیگر را بپوشند مخالف است. امام صادق(علیه السلام) می‌فرمود:
رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) زن و مرد را از این که در پوشیدن لباس، شبیه یکدیگر شوند، منع می‌کرد.(۱۰)
پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) می‌فرمود:
خداوند لعنت کند زنانی را که خود را همانند مردان می‌کنند و خداوند لعنت کند مردانی را که خود را همانند زنان می‌کنند.(۱۱)
متأسفانه، یکی از گرفتاری‌های بشر عصر ما که ارمغان تمدن غربی است، حالت گریز غالبِ زنان غربی از زنانگی و گرایش آنان به طرف مردانگی است. این عارضه کما بیش در مردان غربی نیز پیدا شده است.
مساحقه زنان ناشی از همین عارضه است. طرز آرایش و لباس پوشیدن و ژست‌های برخی از زنان، ناشی از همین انحراف است.
قاعده این است که زن، بر اساس سنت آفرینش، مرد را به دنبال خود می‌کشد و او را مجذوب خود می‌کند، لذا مرد به خواستگاری زن می‌رود و پس از توافق، امر ازدواج صورت می‌گیرد و زندگی مشترک، تشکیل می‌شود.
هر چه مرد در مردانگی و زن در زنانگی خود قوی تر باشند، این کشش، طبیعی تر و ترکیب و اتحاد، کامل‌تر خواهد بود.
از قدیم گفته اند: (شب زفاف، کم از تخت پادشاهی نیست).
زنی بهتر می‌تواند شکار مرد باشد و در شب زفاف، برتر از تخت پادشاهی در دل و جان مرد کشش و طلب به وجود بیاورد، که: از خصلت‌های زنانه قوی‌تری برخوردار باشد.
مردی شب زفاف را گرانبهاتر از تخت پادشاهی می‌داند که در محیط پاک و بی‌آلایشی زیسته باشد و روابط نامشروع، بر جامعه اش حاکم نباشد و خود واقعاً مرد و دارای خصلت‌های مردانه باشد.
این جاست که هر چه زن و مرد از لحاظ مردانگی و زنانگی نامتجانس‌تر باشند و جاذبه‌های زنانه و میل و طلب مردانه، قوی‌تر باشد، سعادت و کامیابی آنها در زندگی بهتر تأمین می‌شود.
امام صادق(علیه السلام) فرمود:
مِنْ أخْلاقِ الأنبیاءِ حُبُّ النِساءِ؛(۱۲)
علاقه به زنان، از اخلاق پیامبران است.
بدیهی است، مردی که در مردانگی خود کامل باشد، به جنس مخالف علاقه‌مند است و پیامبران(علیهم السلام) – که انسان کامل بوده اند – از این جهت الگو بوده اند و از راه مشروع، محبت خود را به جنس مخالف ابراز می‌داشته اند.
پیشوایان دینی ما، محبت مرد به زن را نشان زیادی ایمان دانسته اند؛ یعنی همان طوری که ایمان به خدا، برآوردن یک نیاز فطری است و کمال محسوب می‌شود، محبت به زنان نیز برآوردن یک نیاز فطری و کمال است.
امام صادق(علیه السلام) فرمود:
ما أظُنُّ رَجُلاً یزدادُ فی الإیمانِ خَیْراً إی ازدادَ حُبّاً للنِساء؛(۱۳)
گمان نمی‌کنم مردی از لحاظ ایمان بر خیر خود بیفزاید، مگر این که بر محبتش به زنان نیز افزوده می‌شود.
در همین رابطه است که در مورد صفات کمالیه زن نیز تعبیراتی حکیمانه در منابع اسلامی آمده است:.
پیامبر خداْ(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:
أَفْضَلُ نِساءِ أمّتِی اَصْبَحُهُنَّ وَجهاً وَ أقَلُّهُنَّ مهراً؛(۱۴)
بهترین زنان امت من آنهایی هستند که صورتشان زیباتر و مهرشان کمتر باشد.
در حقیقت می‌خواهد بگوید: زیبایی صورت یا مهر کم، به تنهایی کمال نیست، بلکه وقتی با هم همراه می‌شوند، کمال است؛ زیرا معلوم می‌شود که زن نمی‌خواهد زیبایی صورت خود را به مهر بفروشد.
امام باقر(علیه السلام) فرمود:
إذا أرادَ أحَدُکُمْ أنْ یَتَزَوَّجَ فلیَسأَلْ عَنْ شَعْرِهِا کَما یَسْأَلُ عَنْ وَجْهِها، فَإنَّ الشعْرَ أحَدُ الجَمالَیْنِ؛(۱۵)
هنگامی که یکی از شما می‌خواهد ازدواج کند، از موی زن سؤال کند، همان گونه که از صورتش سؤال می‌کند، زیرا مو یکی از زیبایی هاست.
پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:
بهترین زنان شما، زنی است که فرزند بزاید و مهربان باشد و خودش را بپوشد و پاکدامن باشد؛ در میان خانواده اش عزیز و نزد شوهرش رام باشد، در برابر همسرش خود را جلوه بدهد و در برابر مردان بیگانه خود را حفظ کند، سخن شوهرش را بشنود و او را اطاعت کند و در خلوت، خود را در اختیار اوقرار دهد.(۱۶)
درباره دو تعبیر در حدیث فوق کمی دقت کنیم که عبارتند از: پوشش و پاکدامنی. زنانی که پوشش ندارند ، کمتر در جذب مرد و ایجاد حالت طلب و عطش در مردان موفقند. پوشش به زنان، وقار و عظمت می‌بخشد و آنها را در دل مردان به صورت بت‌های افسانه‌ای قرار می‌دهد، اما زنانی که به اصطلاح دست و دل بازند و با جلوه‌گری‌ها و طنازی ها، اخلاق جاهلیت را در جامعه رواج می‌دهند(۱۷) بدانند که یک هزارم زنانی که پوشش دارند، در نزد مردان ارزش ندارند و به همین جهت، در کار خویش موفق هم نیستند و مردانی که به آنها دل می‌دهند، دلی همه جایی و وحشی دارند.
پاکدامنی نیز به گوهر وجود زن ارزش می‌دهد. زنان هر جایی و هرزه، خود را در حد مبلغ ناچیزی که دریافت می‌کنند، تنزل می‌دهند و به هیچ وجه نمی‌توانند برای خود جایی در دلی باز کنند.
آنها باید بدانند که فقط وسیله‌ای برای اطفای شهوات شیطانی مردان هوسباز هستند و هرگز کسی به آنها به عنوان شریک زندگی و یار و همدم و مونس نگاه نمی‌کند و روزی که جلوه جوانی خود را از دست دادند، متوجه می‌شوند که آن مردانی که مگس‌وار گرد شیرینی می‌چرخیدند، آنها را فراموش می‌کنند.

ادامه دارد…

پی‌نوشت‌ها

۱٫ روضه المتقین، ج ۸، ص ۱۲۸٫
۲٫همان، ص ۱۱۷ ض ۱۲۲٫
۳٫لولا أنّ اللّهَ خلقَ فاطمهَ لعلیٍّ ما کانَ لها علَی وجهِ الأرضِ کفو آدمُ فمنْ دونَهُ.روضه المتقین، ج ۸، ص ۱۲۳٫
۴٫وسائل الشیعه، باب ۲۸ (از ابواب مقدمات نکاح) حدیث ۲ و ۵٫
۵٫همان.
۶٫همان، حدیث ۸٫
۷٫سید محمد کاظم یزدی، عروه الوثقی، فصل فی اولیاء العقد، مسأله ۱٫
۸٫نهج البلاغه، حکمت ۱۱۹٫
۹٫همان، حکمت ۲۲۶٫
۱۰٫ر .ک: شیخ مرتضی انصاری، مکاسب محرمه، النوع الرابع … المسأله /۲٫
۱۱٫ر .ک: شیخ مرتضی انصاری، مکاسب محرمه، النوع الرابع … المسأله /۲٫
۱۲٫روضه المتقین، ج ۸، ص ۸۷٫
۱۳٫روضه المتقین، ج ۸، ص ۸۷٫
۱۴٫همان، ص ۹۵٫
۱۵٫وسایل الشیعه، باب ۲۱ (از ابواب مقدمات نکاح) حدیث ۳٫
۱۶٫روضه المتقین، ج ۸، ص ۱۰۲٫
۱۷٫قرآن کریم می‌فرماید: وَلاتَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجاهِلِیَّهِ الأولی؛.
از جلوه‌گری‌ها وطنازی‌هایی که از اخلاق جاهلیت است، خودداری کنید. (احزاب، ۳۳).

منبع: خانواده در قرآن، بهشتی، احمد