نوشته‌ها

سرپرستى و ریاست خانواده (۱)

مقدمه در مباحث حقوق خانواده اولین موضوع، که مبنا و پایه بسیارى از موضوعات دیگر است، مسأله (سرپرستى و ریاست خانواده) است. خانواده، یک نهاد کوچک اما اساسى در جامعه انسانى است، این اجتماع کوچک بسان اجتماع بزرگ، با مسایل مختلفى از قبیل: اقتصاد، فرهنگ، تربیت، نزاع و خصومت و .. . روبه رو است. این که این ن…

سیمای خانواده و احکام آن در اسلام

تشکیل زندگی زناشویی و تمایل بهم زیستی زن و مرد غریزه و کششی است که خداوند در تمام افراد بشر قرار داده است به این معنی که غریزه و علاقه به جنس مخالف چنانکه در جنس ذکور است، در جنس اناث نیز وجود دارد، بلکه طبق روایات و کارشناسی ائمه اطهار(علیهم السلام) در جنس اناث شدیدتر است. اصبغ بن نباته می‌گوید: ح…