نوشته‌ها

ودایع و نشانه های الهی برای اثبات وصایت (نقدی بر ادعاهای دروغ احمد الحسن)

اشاره:  نوعی از  نشانه ‌ها و ودایعی که مدعی وصایت - علاوه بر برخورداری از نشانه‌ ها و ودایع رسول خدا(ص) - باید از آن برخوردار باشد، نشانه‌ هایی است که از جانب خداوند متعال در اختیار وصی قرار داده می‌شود تا به وسیله آن، صدق و کذب گفتار مدّعی شناخته شود. این نشانه ها در خصوص تمامی اوصیاء پیامبر(ص) مشترک بود…