اتاق کودک
خانه كوچك من
ويدا صديقى اتاق‌ بچه‌ها به‌ منزله‌ خانه ‌اى‌ كوچك‌ و نيز دريچه ‌اى‌ براى‌ شناخت‌ دنياست. از طريق‌ بازى‌ و زندگى‌ در اين‌ اتاق، كودك‌ بسيارى‌ چيزها را مى ‌آموزد. اتاق‌ كودك‌ فضايى‌ است‌ كه‌ شخصيت‌ او را تعريف‌ مى ‌كند و مى‌ سازد؛. به‌ همين‌ دليل‌ بايد آن‌ را به‌ مكانى‌ دلپذير مبدل‌ ساخت. بچه‌ها در مقايسه‌ …
اتاق كودك خود را چگونه تزئين کنيم
در مبحث‌ مناسب‌سازى‌ خانه‌ - چه‌ بزرگ‌ و چه‌ كوچك‌ - بايد توجه‌ داشت‌ كه‌ خانه‌ فقط‌ و فقط‌ يك‌ سرپناه‌ نيست‌ بلكه‌ لازم‌ است‌ نيازهاى‌ رفتارى ، روانى‌ و اجتماعى‌ ساكنان‌ خود را نيز پاسخگو باشد. به‌ اين‌ ترتيب‌ فضاهاى‌ اختصاصى‌ هر يك‌ از افراد خانواده‌ بايد متناسب‌ با سن‌ و سال ، چگونگى‌ فعاليت ها و روحيه‌ افراد آ…
اتاق دوست داشتنى من
اتاق كودك درهرآپارتمان تنها جايى است كه كودكان درآن احساس لذت وشادابى مي‌كنند،اما نوع چيدمان وسايل ولوزام، تاثيرزيادى درظاهراتاق كودك دارد. اين هفته وسايل مورد نيازاتاق كودك را معرفى مى كنيم : صندلى متحرك وجود يك صندلى ننويى يا هرصندلى راحت ديگردراتاق كودك ضرورى است. به پشتى پشت وكف ودسته هاى اين صندلى چو…
يك اتاق كودكانه
اين روزها با رواج فرهنگ فرزند سالارى فرزندان حتى در همان اوان کودکى نيز محور اصلى تصميم گيرى هاى خانواده و همچنين مرکز توجه والدين هستند . والدين هم براى دستيابى به رشد و شکوفايى آنها از هيچ کوششى فرو گذار نکرده و همواره فرزندان و آينده شان از اصلى ترين دغدغه هاى زندگى آن ها است . ما نيز به بهانه نزديک…