ابو ثروان
ابو ثروان
«ابو ثروان» از جمله کسانی است که نسبت به حضرت علی علیه ‏السلام وفادار بوده و در جنگ صفین در رکاب آن حضرت جنگید و نامه‏ های امیر مؤمنان علی علیه‏ السلام را برای سران لشکر و فرماندهان سپاه جهت عزیمت به صفین می‏ نوشته و در واقع کاتب حضرت بوده است. (1) او همان شخصی است که در یکی از روزهای سخت صفین که جنگ به ا…