ابراهیم بم مهزم
آگاهی از غیب
اشاره: علم غیب مخصوص خدای متعال است. در قرآن کریم به این موضوع تصریح شده که غیر از خدای متعال کسی علم به غیب ندارد. حتی پیامبر اسلام (صلی‌الله علیه و آله) علم غیب را از خود نفی کرده است. اما توجه به این مطلب لازم است که غیر از خدا هیچ کسی ذاتا علم به غیب ندارد و کسی مانند خدا نیست. ولی خداوند به برخی از…