ابتر
زندگی زناشویی بدون فرزند
این مقاله، نکوهشی برای کسانی که نمی توانند بچه دار شوند نیست، بلکه هدف، کسانی هستند که می توانند بچه دار شوند اما جلوگیری می کنند. یا به عبارتی از قوه ای که در وجودشان است، بهره نمی گیرند و همیشه همین بوده، کسانی که از فرصت هایشان استفاده نمی کنند، در آینده پشیمان خواهند شد. و اما کسانی که مثل شما نمی توانن…
فاطمه (س) عطيه خداوند
عسكرى اسلامپور فاطمه اطهر(سلام الله علیها) بانوى بانوان دو جهان، عطاى خداوند سبحان، كفو و يگانه همتاى اميرمؤمنان(علیه السلام)، و يكى از علل آفرينش عالم امكان است. معنويت قدسى آن بانوى بى همتا در قرآن كريم، جلوه اى ويژه يافته، جمال معنوى و اوج طهارت و عصمتش، در آيه تطهير (احزاب/33)، درخشش انسان كامل را متج…