آیة الله میرزا محمدتقی اشراقی
آيت الله حاج ميرزا محمد تقي اشراقي (ره)
(1409-1352هـ ق) ولادت فقیه، مفسّر شهیر و واعظ نامدار و پرآوازه قم، آیة اللّه میرزا محمد تقی اشراقی، از مشهورترین خطبای شیعه در دوران معاصر است که در سال 1313 ق، در بیت علم و تقوا و فضیلت در شهر مذهبی قم متولد شد. پدر بزرگوارش فقیه عالی مقام مرحوم آیة اللّه میرزا محمد قمی مشهور به «ارباب» (متوفای …