آگاهی از غیب
آگاهی از غیب
اشاره: علم غیب مخصوص خدای متعال است. در قرآن کریم به این موضوع تصریح شده که غیر از خدای متعال کسی علم به غیب ندارد. حتی پیامبر اسلام (صلی‌الله علیه و آله) علم غیب را از خود نفی کرده است. اما توجه به این مطلب لازم است که غیر از خدا هیچ کسی ذاتا علم به غیب ندارد و کسی مانند خدا نیست. ولی خداوند به برخی از…
علوم خارق العاده امام رضا (ع)
امام رضا علیه السلام ار علومی برخوردار بود که فوق علوم عادی است. این علوم در اصطلاح علم کلام از علم لدنی ناشی می شود یعنی علمی که خداوند متعال به کسی عنایت می فرماید. در اینجا به چند مصداق این علم امام رضا اشاره می شود: علم به لغات گوناگون: ابوصلت هروی می گوید: حضرت رضا(ع) با مردم به زبان های آنان …