آيت الله علامه طباطبايي
آيت الله علامه طباطبايي
ماه مبارک رمضان تا صبح بيدار بودند. مقيد بودند دعاي سحر را با افراد خانواده بخوانند و پيش از ماه رمضان از همسايه ها اجازه مي گرفتند که اگر براي سحر خواب ماندند آنها را بيدار کنند. ايشان در درس تفسيرشان فرموده بودند که من در طول عمرم تا به حال به ياد ندارم که شب هاي ماه رمضان را خوابيده باشم. علامه حسن زاده آم…