نوشته‌ها

نامه امام جعفر صادق (ع) به مردم آمل و ساری.

    اشاره: رسول جعفریان: در یک نسخه قدیمی نامه ای از امام جعفر صادق (ع) خطاب به مردم آمل و ساری آمده و ضمن آن شخصی برای راهنمایی آنان معرفی شده است. اما صحت صدور این نامه مورد تردید واقع شده است. سالها پیش در جستجوی یافتن مواد تاریخی در باره پیشینه تشیع در ایران، در «فهرست نسخه های خط…