نوشته‌ها

مذهب شاه نعمت الله ولی

    اشاره: شاه نعمت الله ولی مؤسس فرقه نعمت اللهیه در تصوف است. این فرقه ادعای مذهب شیعه را داشته و امروز گنابادیه که از نعمت اللهیه انشعاب نموده نیز خود شان را به مذهب شیعه منتسب می کنند. در مذهب شاه نعمت الله ولی ابهاماتی وجود دارد که در این مقاله به این امر پرداخته شده است.   س…

دلالت آیه تطهیر بر عصمت پنج تن آل عبا

اشاره: آیه تطهیر  از آیاتی است که  بر عصمت و پنج تن آل عبا دلالت دارد. در این آیه با توجه به اینکه کلمه انما دلالت بر حصر دارد اراده قطعی خداوند فقط بر پاکی و عصمت اهل بیت تعلق گرفته است و به کسی دیگری سرایت نمی کند. و ایاتی که درباره زنان پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) قبل و بعد از آن ذکر شده دلی…

مناقب آل عبا در اشعار خواجوی کرمانی

خواجوى کرمانى کمال الدین محمّد خواجوى کرمانى (متوفاى ۷۵۳هـ  . ق) مکنّى به ابوالعطاء از غزل سرایان چیره دست و تواناى سده هشتم هجرى است که منزلت ادبى او ناشناخته باقى مانده است و ظهور سخنوران پرآوازه اى همچون شیخ اجل سعدى (متوفاى ۶۹۱هـ  . ق) و لسان الغیب حافظ شیرازى (متوفاى ۷۹۱ هـ  . ق) در سده هاى هفتم و هشتم…