نوشته‌ها

مرکز کتابخانه شیعه کُلن

اشاره: یکى از اقدام‏هاى تاریخى در کشور آلمان، تأسیس کتابخانه تخصصى شیعه در ۱۹۶۵ بود. این کتابخانه، نتیجه همدلى مؤسسه شرق‏ شناسى دانشگاه کلن با پروفسور عبدالجواد فلاطورى بود. این اقدام مهم، هم در کارنامه علمى و فرهنگى فلاطورى درخششى ویژه دارد و هم از افتخارات بخش شرق‏ شناسى دانشگاه کلن به حساب می‏ آید.  …