نوشته‌ها

انستیتوى کشورهاى آسیا و آفریقا در مسکو

انستیتوى زبان هاى شرقى در سال ۱۹۵۶ در دانشگاه مسکو تأسیس یافت که بعداً به انستیتوى آسیا و آفریقا تبدیل شد. گروه هاى فارسى و ترکى از دانشکده زبان و ادبیات به این انستیتو انتقال داده شدند. در سال ۱۹۷۲ ساختار انستیتو تجدید سازمان گردید و براى خود هدفى قرار داد که بر اساس آن، فارغ التحصیلان نه فقط در زمین…

تشیع در تونس

اشاره: تونس از کشورهای شمال غربی قارع آفریقا است. جمهوری تونس،  با مساحت ۱۶۳،۶۱۰ کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر ۱۱ میلیون نفر است. این کشور بر کرانه دریای مدیترانه قرار دارد و از غرب با الجزایر و از شرق و جنوب با لیبی هم مرز است. این کشور به ۲۴ استان (ولایه) تقسیم شده است. در این مقاله از وضع…