آسمان تاریک
تاریک شدن دنیا در شهادت امام حسین (علیه‌السلام)
اشاره: ظلمی که بر خانواده پیامبر اسلام(صلی‌الله علیه و آله) روا داشته شده است، در تاریخ نمونه ای برای آن وجود ندارد. به ویژ] که کسانی که که خود را مسلمان و پیرو پیامبر اسلام می دانستند مرتکب این جنایت تاریخی علیه خاندان رسول خدا شدند. در این حادثه تلخ امام حسین(علیه‌السلام) با یاران باوفایش به شهادت رسیده و…