آسمان تاریک

نوشته‌ها

تاریک شدن دنیا در شهادت امام حسین (علیه‌السلام)

اشاره:

ظلمی که بر خانواده پیامبر اسلام(صلی‌الله علیه و آله) روا داشته شده است، در تاریخ نمونه ای برای آن وجود ندارد. به ویژ] که کسانی که که خود را مسلمان و پیرو پیامبر اسلام می دانستند مرتکب این جنایت تاریخی علیه خاندان رسول خدا شدند. در این حادثه تلخ امام حسین(علیه‌السلام) با یاران باوفایش به شهادت رسیده و خاندان آن حضرت به اسارت گرفته شدند. در نتیجه این حادثه غم‌بار حوادثی از سوی خداوند اتفاق افتاد که در کره زمین بی مانند بوده است. در این نوشته کوتاه به بکی از این اتفاقات اشاره شده است.

حدثنا خلف بن خلیفه، عن أبیه، قال : لما قتل الحسین اسودت السماء، وظهرت الکواکب نهارا حتى رأیت الجوزاء عند العصر وسقط التراب الأحمر.[۱]

خلف بن خلیفه از پدرش نقل می کند که گفت : زمانی که امام حسین (علیه السلام) به شهادت رسید، آن قدر آسمان تاریک شد که هنگام ظهر ستاره های آسمان ظاهر شدند؛ تا جائی که ستاره  جوزا در عصر دیده شده و خاک سرخ از آسمان فرو ریخت.

وقال: وقال علی بن مسهر، عن جدته: لما قتل الحسین کنت جاریه شابه، فمکثت السماء بضعه أیام بلیالیهن کأنها علقه.[۲]

علی بن مسهر از جده اش نقل می کند که می گفت: هنگامی که امام حسین به شهادت رسید من دختری نوجوان بودم، آسمان چند شبانه روز درنگ نمود که گویا لخته خون بود.

پی نوشت:

[۱]. تهذیب الکمال، المزی، ج ۶، ص ۴۳۱ – ۴۳۲  و تهذیب التهذیب، ابن حجر، ج ۲، ص ۳۰۵ و تاریخ مدینه دمشق، ابن عساکر، ج ۱۴، ص ۲۲۶.

[۲]. تهذیب الکمال، المزی، ج ۶، ص ۴۳۲ و تاریخ مدینه دمشق، ابن عساکر، ج ۱۴، ص ۲۲۶.