شیعه شناسی » سؤالات ما » اهل سنت »

بذل و بخششهای بی حساب عثمان به افرادی از خاندان اموی

فتوحاتی که از زمان عمر به منظور توسعه جغرافیایی کشور اسلامی و جلب غنایم ، صورت می گرفت، در زمان عثمان نیز ادامه یافته و سلطه اعراب تازه مسلمان بر سرزمین های از قبیل خراسان ، طبرستان ، اسکندریه ،آذربایجان و شهر ری تثبیت[۱] و قاره آفریقا و قبرس فتح شد.[۲] بدین سبب ثروتها و غنائم بی شماری به مرکز خلافت سرازیر گردید که تقسیم آنها حساسیت ویژه ای می طلبید که عثمان به این امر توجه نکرد و تقسیم ناعادلانه و نیز بذل و بخشش بی حساب آن به افراد خاندان اموی، سبب گرفتاری های زیادی برای خلیفه و مسلمانان شد. اشرافیت و زر اندوزی خلیفه در کنار نبود تربیت دینی مشکل جامعه را تا به بدان جا بالا برد که به عنوان نمونه شهر کوفه ناظر زنای مغیره بن شعبه و شراب خواری ولید بن عقبه دو فرماندار این شهر گردید. معاویه در شام وضعیت بهتری نداشت و حتی در دوره ی عثمان  که نسخه های قرآن از بلاد جمع آوری و آتش زده شد و قرار بر این شد که فقط از روی نسخه موجود نزد حفصه دختر خلیفه اول استنساخ شود؛ در صدد بر داشتن «واو» اول آیه کنز بودند تا آیه شامل اهل کتاب باشد.[۳] و ثروت مندان را که خلیفه در رآس آنان قرار داشت شامل نشود. به عنوان نمونه از این بخشش های بی حساب و بلکه غصب بیت المال به وسیله خلیفه سوم و عمالش،  هنگامی که دختران خویش را به از دواج چهار نفری که از قریش بودند در آورد چهارصد هزار دینار به آنان داد و هنگام فتح آفریقا یک پنجم غنایم آن را و نیز فدک زهرا مرضیه(س) را به مروان بن حکم اعطا کرد و مراتع اطراف مدینه را قروق گاه اختصاصی بنی امیه قرار داد و در روزی که به مروان صد هزار از بیت المال اعطا نمود به ابوسفیان دو صد هزار بذل کرد .[۴]

اهل سنت در باره این رفتار نا عادلانه عثمان بن عفان چه پاسخی دارند؟ چرا این خلیفه این قدر عنایت نسبت به بنی امیه داشته که باعث انحراف دین گشتند و جنایاتی از قبیل حادثه عاشورا، حادثه حره و آتش زدن کعبه را آفریدند؟

پی نوشتها

[۱] .جعفریان، رسول،تاریخ سیاسی اسلام ج ۲ ( تاریخ خلفا) ص۱۸۹.

[۲]. سیوطی، جلال الدین، تاریخ الخلفا ص ۱۲۳.

[۳]. ر،ک: سیوطی، جلال الدین، الدر المنثور ج۳ ص۲۳۲ ؛ علامه طباطبایی ،محمد حسین، قرآن در اسلام، ص ۱۳۲، جامعه مدرسین.

[۴] .ر، ک : شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، جزء ۳، ص ۳۳، و جز ۱، ص ۱۹۸ به بعد.