اولین نماز جمعه امیرالمؤمنین(علیه السلام)۲۵ ذی الحجه

این روز مقارن است با اولین جمعه اى که امیرالمؤمنین(علیه السلام)، بعد از بیعت مردم با ایشان، نماز جمعه خواندند.(۱)
پی نوشت
۱-تقویم شیعه، ص  ۳۲۳.