امتیازات فقه شیعه

امتیازات فقه شیعه۱) جامعیت فقه شیعه: فقه شیعه تمام مسائل كلی تا جزئی مورد نیاز را بیان نموده و به عبارتی، غنی ترین فقه در مذاهب اسلامی است، چنانچه استاد عبدالفتاح عبدالمقصود، عالم بزرگ اهل سنت می‏نویسد: سزاوار است كه مذهب شیعه در راس مذاهب اهل سنت قرار گیرد، زیرا منبع اصلی مذهب شیعه علی(ع) است كه داناترین مردم به دین اسلام بعد از پیامبر(ص) است. (۱)

۲) فقه شیعه زنده است و صرفا مربوط به تحقیقات علمای گذشته نیست و همگام با زمان پیش می‏رود و مساله‏ای نیست كه فقه شیعه برای آن پاسخی نداشته باشد.

۳) فقه شیعه، فقهی است ضد استكباری و طرفدار مظلومان و هرگز در طول تاریخ، فقهای شیعه در مسیر سلاطین و طاغوتها نبوده‏اند، بلكه رهبر بزرگترین نهضتها و حركتها بوده‏اند.

۱.رساله نوین، ج‏۱، ص‏۴۲; سید مرتضی رضوی، فی سبیل الوحدهٔ السلامیه، ص‏۵۴.

منبع : ستاد اقامه نماز