فرهنگ و تمدن شیعه » اماکن متبرکه و زیارتگاهها » امامزادگان » امامزادگان استان اردبيل »

امام زادگان احمد و محبت (ع) – آلني

بناي امامزادگان احمد و محبت (ع) روستاي آلني در 5 کيلومتري شمال شرقي مشکين شهر واقع شده است. که يک بناي کاملا مخروبه در قبرستان قديمي روستاست. قدمت بنا به حدود 300 سال پيش مي رسد که در زمان قديم زيارتگاه بوده و متاسفانه به مرور زمان بدليل عدم بازسازي و بهسازي جز چند ديوار سنگ گلي و چند طاق چيزي بر جاي نمانده است. با يک ورودي معمولي داخل بنا مي شويم و بعد با چند پله به پائين و يک طاق کوچک به ارتفاع حدودي 80 سانتي متر وارد فضاي سردابه مي شويم که يک چهار ديواري به ابعاد تقريبي 5/2×5/2 متر مربع با ديوارهاي سنگي و کاه گلي است. کنار ديوارها طاقچه هاي کم عرضي ديده مي شود که ظاهرا محل روشن کردن شمع مي باشد. از ظاهر ساختمان چنين بر مي آيد که در گذشته بنايي دو طبقه بوده است.دور تا دور محدوده قبرستان که اين بنا هم در آن جاي گرفته با ديوار خشتي نيمه خرابي محصور شده است.

کمي بالاتر مزار شيخ الکرم – پدر بزرگوار آيت ا… مشکيني(ره) – هم در همين قبرستان واقع شده است در داخل قبرستان چند قبر ديگر با ديوارهاي کاهگلي که اطرافش را احاطه کرده ديده مي شود .