امام رضا(عليه‏ السلام)

درباره روزه چنين فرموده ‏اند: علت روزه براي فهميدن سختي گرسنگي و تشنگي است، تا بنده حال سختي‏هاي آخرت را بفهمد علاوه بر اين که روزه سبب از بين رفتن هواهاي نفساني مي‏شود ،روزه پندي براي آخرت است.

فضل بن شاذان مى گوييد امام رضا (علیه السلام) فرمودند :

به انسان ها روزه داده شد تا درد گرسنگى و تشنگى را بشناسند و به فكر فقر در آخرت بيفتند … ، شدت اثر فقر و گرسنگى را بر نيازمندان و بيچارگان درك كنند تا حقوقى را كه خداوند بر نها در اموالشان واجب گردانده است ادا كنند. (1)

پيامبر گرامى اسلام در سخنان خويش ماه رمضان را بهار فقيران خوانده اند.(2)

به حقيقت ماه رمضان بهار فقيران است زيرا همه همچون فقيران در روز هنگام روزه يكسان هستند. بهار پابرهنگان است كه به صورت طبيعى عموم مردم دردورنج و سختى آنها را درك و لمس مي كنند.

1 . وسائل الشيعه ، ج7،ص4
2 . همان ، ص232